Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...74 75   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Rajko Bakovnik Dokument Priporočila svetom delavcev za vzpostavitev sistema »antimobinga« v podjetjih – kako v akcijo? 5/2022 26-27
Mato Gostiša Dokument »Razvojna kriza« v ekonomski in pravni teoriji kapitalizma 4/2022 2-3
Mato Gostiša Dokument Aktualni kapitalizem je razvojno dokončno izčrpan, čas je za ekonomsko demokracijo 4/2022 3-11
Leja Drofenik Štibelj Dokument Lastniška kultura in participativno vodenje – korak do uspešnosti ESOP podjetja 4/2022 12-14
Nina Bakovnik Dokument Delavska predstavništva in trg dela na Islandiji 4/2022 14-17
Elizabeta Zirnstein Dokument Pravni standard »v dobro družbe« in delavsko soupravljanje 4/2022 18-21
Metoda Dodič Fikfak, Tanja Urdih Lazar Dokument Ergonomske izboljšave delovnih mest za preprečevanje kostno-mišičnih bolezni 4/2022 22-24
Tanja Cmrečnjak Pelicon Dokument Trpinčenje na delovnem mestu in izkušnje v okviru projekta »Odpravimo konflikte na delovnem mestu« 4/2022 24-26
Tej Gonza Dokument Mednarodni precedens za delavsko solastništvo v Sloveniji? 3/2022 2
Tej Gonza, David Ellerman, Gregor Berkopec Dokument Evropski ESOP: Glavne strukturne značilnosti in pilotna implementacija v Sloveniji 3/2022 3-9
Petra Ilar, Saša Gnezda Dokument Interno komuniciranje: skupaj s svetom delavcev 3/2022 9-11
Valentina Franca, Polona Domadenik Murn Dokument Delo na domu: izsledki raziskave in vloga delavskih predstavnikov 3/2022 11-13
Nina Globočnik Dokument Ali delodajalec lahko samovoljno odsvoji počitniške zmogljivosti? 3/2022 17-17
Eva Stergar, Tanja Urdih Lazar Dokument Z načrtovanjem do kakovostnih programov promocije zdravja pri delu 3/2022 18-22
Člani Sveta delavcev Pošte Slovenije Dokument Študijsko srečanje članov ZSDS v Pošti Slovenije, d.o.o. 3/2022 24-31
Mato Gostiša Dokument Za sodobno ekonomsko demokracijo namesto mezdnega kapitalizma! 2/2022 2-3
Živko Bergant Dokument Lastništvo podjetij in družbena odgovornost 2/2022 5-7
Rado Bohinc Dokument Ameriški ESOP kot zgled za EU in Slovenijo 2/2022 8-11
Mitja Gostiša Dokument Sveti delavcev in problematika dela od doma 2/2022 12-15
Nina Globočnik Dokument Kako postopati, kadar se z odločitvijo delodajalca ne strinjamo? 2/2022 15-18
Strani:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...74 75   

Število člankov: 1500