Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani: ‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...74 75   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Elizabeta Zirnstein Dokument Zaustaviti nedopustne zlorabe opozoril pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi 1/2023 2-3
ZSDS Dokument Pobuda ZSDS za dopolnitev 85. člena Zakona o delovnih razmerjih 1/2023 3-6
Andreja Toš Zajšek Dokument Spremembe in dopolnitve ZDR-1 zaradi uskladitve z novimi direktivami 1/2023 7-9
Člani Sveta delavcev Telekom Slovenije Dokument Študijsko srečanje članov ZSDS v Telekomu Slovenije 1/2023 13-22
Danijela Brečko Dokument Stres in izgorevanje – podpora zaposlenim in vloga svetov delavcev 1/2023 23-25
Leja Drofenik Štibelj Dokument Eksponentna rast podjetij v lasti zaposlenih po uvedbi davčnih spodbud v Veliki Britaniji 1/2023 26-28
Mato Gostiša Dokument Če prodaš delo, prodaš človeka! 1/2023 29-30
Mato Gostiša Dokument Kaj pričakujemo od novega Ministrstva za solidarno prihodnost glede razvoja ekonomske demokracije 6/2022 2-4
Rado Bohinc Dokument Ekonomska demokracija in korporativna drubena odgovornost 6/2022 4-9
Valentina Franca Dokument Pomen direktive o minimalni plači za delavske predstavnike 6/2022 9-11
Jernej Štromajer Dokument Kako danes na Zahodu spodbujajo zadružništvo in delavsko lastništvo 6/2022 12
Tej Gonza Dokument Evropska komisija, socialna ekonomija in lastništvo zaposlenih 6/2022 13-15
Cvetka Peršak Dokument Problematična davčna obravnava odhodkov za promocijo zdravja na delovnem mestu 6/2022 15-17
Elizabeta Zirnstein Dokument Delo na domu – obstoječa pravna ureditev, prihajajoče spremembe in sveti delavcev (I. del) 6/2022 18-20
ZSDS Dokument Programske smernice Združenja svetov delavcev Slovenije za leto 2023 6/2022 21-22
Vladimir Šega Dokument Z ministrom za delo smo se pogovarjali o perspektivah razvoja ekonomske demokracije v Sloveniji 5/2022 2-7
Živko Bergant Dokument Temeljna načela družbene odgovornosti kot pogoj ekonomske demokracije 5/2022 8-9
Mato Gostiša Dokument »Za sodobno ekonomsko demokracijo namesto mezdnega kapitalizma!« 5/2022 10-19
Alojzij Boc Dokument Smernice in priporočila za delovanje svetov delavcev in ZSDS na področju varnosti in zdravja pri delu 5/2022 19-24
Mitja Gostiša Dokument Predlog za ureditev pristojnosti svetov delavcev na področju VZD v participacijskih dogovorih 5/2022 25-26
Strani: ‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...74 75   

Število člankov: 1500