Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani: ‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...72 73   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Nina Bakovnik Dokument Ureditev udeležbe delavcev pri dobičku in možne izboljšave 6/2021 3-5
Aleksandra Kanjuo Mrčela Dokument Ekonomska demokracija in sorodni pojmi – definicija in razvoj 6/2021 5-8
Mari Božič, Danijela Brečko Dokument Kakšna je organizacijska energija članov slovenskih svetov delavcev? 6/2021 9-12
Matic Primc Dokument Brez šefov: Nova ekonomija za boljši svet 6/2021 13-16
Rajko Bakovnik Dokument Je čas za delavske zbornice (tudi) v Sloveniji? 6/2021 16-19
Valentina Franca Dokument Nujnost izobraževanja in usposabljanja v obdobju okrevanja: kakšna je vloga delavskih predstavnikov? 6/2021 19-22
Tadej Jezernik Dokument Mladi in delavska participacija 6/2021 22-24
Mato Gostiša Dokument Notranje lastništvo ni »sinonim« za ekonomsko demokracijo, je pa vsekakor lahko njena zelo pomembna sestavina! 5/2021 3-8
Tej Gonza, Gregor Berkopec Dokument Postavljanje slovenskega ESOP-a: Izkušnje iz tujine in evropski model 5/2021 8-10
Leja Drofenik Štibelj Dokument Vpliv institucionalnega okolja na razvoj lastništva zaposlenih – primerjava Slovenije in Velike Britanije (2. del) 5/2021 11-14
Mitja Gostiša, Aljoša Polajžar Dokument Priporočila za modernizacijo normativnih podlag za delovanje svetov delavcev v dobi digitalizacije in umetne inteligence 5/2021 15-25
Aljoša Polajžar Dokument Razmišljanje o mogočih spremembah slovenske zakonodaje 4/2021 3-6
Rado Bohinc Dokument Parcialna (necelovita) ureditev kolektivne participacije v ZRTVS-1 4/2021 7-11
Mato Gostiša Dokument Sporno pravno (ne)varstvo glede opozoril pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi po 85. členu ZDR-1 4/2021 11-14
Mari Božič Dokument H kakovosti organizacijske energije svetov delavcev prispevajo kooperativni odnosi z menedžmentom 4/2021 14-17
Elizabeta Zirnstein, Luka Andrijašič Dokument Odprta vprašanja pravne ureditve dela na domu ter izzivi za svete delavcev 4/2021 17-20
Mitja Gostiša Dokument Vloga svetov delavcev pri zagotavljanju družbene odgovornosti podjetij do zaposlenih 4/2021 21-24
Leja Drofenik Štibelj Dokument Vloga institucionalnega okolja za razvoj lastništva zaposlenih – primerjava Slovenije in Velike Britanije 4/2021 25-27
Danijela Brečko Dokument Delo na daljavo: Vodenje v »novi normalnosti« in delavska participacija 3/2021 4-8
Aljoša Polajžar Dokument Predstavitev predloga Zakona o modernizaciji svetov delavcev v Nemčiji 3/2021 8-11
Strani: ‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...72 73   

Število člankov: 1448