Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...71 72   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Avsec Dejan, Mulej Matjaž Dokument Možna inovacija nagrajevanja in lastništva zaposlenih in občanov - pogoj za sprejemljivost 4. industrijske revolucije 1/2018 6 - 10
Babič Karolina Dokument Prenosi podjetij na delovne zadruge 1/2018 10 - 12
Gostiša Mitja Dokument Vložen predlog novega Zakona o sodelovanju delavcev pri dobičku 1/2018 12 - 13
Franca Valentina Dokument Pravni okvir poslovne skrivnosti v povezavi z delavskimi predstavniki 1/2018 14 - 18
Bohinc Rado Dokument Družbena odgovornot kot evropski izziv 6/2017 3-7
Gostiša Mitja Dokument Zastopanost delavskih predstavnikov v organih družb v EU 6/2017 10-12
Franca Valentina Dokument Raziskavi o položaju delavskih predstavnikov v NS/UO 6/2017 12-13
Drofenik Štibelj Leja Dokument St Gobain - 30 let od vpeljave skupnega varčevalnega načrta za zaposlene 6/2017 21-23
Štromajer Jernej Dokument Prek načrta delavskega delničarstva do delavske zadruge 6/2017 23-24
Jerkič Lidija Dokument Sindikati in razvoj delavskega soupravljanja 6/2017 24-25
Gostiša Mato Dokument Podjetja imajo za petino preveč zaposlenih, mar res? 5/2017 2-3
Gostiša Mato Dokument Vloga prava pri (nujni) sistemski rekonstrukciji kapitalizma 5/2017 3-6
Počivavšek Jakob Krištof Dokument Stanje, razvoj in aktualna odprta vprašanja socialnega dialoga 5/2017 6-9
Gostiša Mato Dokument Sistem (so)delovanja delavskih predstavništev na področju varstva pravic delavcev 5/2017 10-14
Zirnstein Elizabeta Dokument Načela in načini "reaktivnega" delovanja odborov za varstvo pravic delavcev 5/2017 14-20
Prelesnik Mojca Dokument Varstvo zasebnosti na delovnem mestu - pomemben segment celovite pravne varnosti zaposlenih (intervju) 5/2017 20-23
Drofenik Štibelj Leja Dokument Učinki udeležbe zaposlenih v lastništvu 5/2017 25-26
Bakovnik Nina Dokument Delovno živjenje, sindikalizem in socilani dialog na Irskem 5/2017 27-29
Hojnik Janja Dokument Teritorialno načelo delavske particvipacije v luči prava EU 4/2017 7-9
Gostiša Mato Dokument Če prodaš delo, prodaš človeka! Kdo bo ustavil to norost? 4/2017 2-3
Strani:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...71 72   

Število člankov: 1422