Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...72 73   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Bohinc Rado Dokument Družbeno neodgovoren zaostanek ekonomske demokracije 6/2018 3-6
Bergant Živko Dokument Notranje poročanje z vidika soupravljanja delavcev 6/2018 7-10
Zirnstein Elizabeta Dokument Poslovna skrivnost in delavsko soupravljanje: med zaupnostjo in zaupanjem 6/2018 11-13
Ellerman David in Gonza Tej Dokument Lastniški sklad zaposlenih: Predstavitev modela za vzpostavitev in ohranjanje lastništva med zaposlenimi 6/2018 14-19
Krajnovi? Edita Dokument Sprememba odnosa do starejših zaposlenih: z leti še vedno ZAvzeti 6/2018 20-24
Gostiša Mato Dokument Problematika starejših delavcev (45+) in sveti delavcev 6/2018 25-26
Kanjuo Mrčela Aleeksandra Dokument Sodobni trendi na področju upravljanja 5/2018 2 - 4
Gostiša Mato Dokument "Interes družbe" in sodelovanje delavcev pri upravljanju 5/2018 4 - 8
Cmrečnjak Pelicon Tanja Dokument Vloga svetov delavcev v postopkih za mirno reševanje individualnih delovnih sporov 5/2018 28 - 31
Bergant Živko Dokument Udeležba zaposlencev v dodani vrednosti v podjetniškem okolju (izhodišča) 4/2018 2 - 5
Gostiša Mitja Dokument Ekonomska demokracija - naslednja razvoja etapa v "evoluciji kapitalizma" 4/2018 5 - 9
Zirnstein Elizabeta Dokument Delavska participacija v Švici 4/2018 9 - 13
Strojin Štampar Anja Dokument Priporočila dobre prakse sodelovanja delavcev v organih družbe 4/2018 13 - 15
Franca Valentina Dokument Kje so meje poročanja med predstavniki delavcev v NS in svetom delavcev 4/2018 15 - 17
Gostiša Mato Dokument Farsa o "posebnem pravnem varstvu delavski predstavnikov" - ukrepanje urgentno! 4/2018 20 - 27
Funkl Marko Dokument Zadruge kot alternativa fleksibilizaciji 4/2018 30 - 31
Štibelj Drofenik Leja Dokument Spodbujanje finančne participacije v Franciji 4/2018 27 - 29
Bohinc Rado Dokument Analiza družbene odgovornosti v programih političnih strank 3/2018 3 - 6
Primc Matic Dokument Pomen participatornega proračuna za ekonomsko demokracijo 3/2018 7 - 9
Čeh Silva Dokument Delavsko lastništvo v EU se po krizi spet krepi 3/2018 10 - 12
Strani:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...72 73   

Število člankov: 1448