Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...74 75   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Mato Gostiša Dokument Organizacijska participacija zaposlenih – imperativ koncepta »družbene odgovornosti podjetij« 5/2020 12-14
Anketna raziskava ZSDS Dokument Delovanje svetov delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu (VZD) 5/2020 16-19
Rajko Bakovnik Dokument (Vsaj) glede vprašanj varnosti in zdravja pri delu delavci pač ne morejo biti »podrejeni« delodajalcem 5/2020 21-23
Ajda Erzar, Metoda Dodič Fikfak Dokument Delo na domu – prednosti in pasti pri uvajanju v prakso 5/2020 23-26
ZSDS Dokument Priporočila ZSDS svetom delavcev glede uvajanja dela na domu 5/2020 27-30
Mato Gostiša Dokument Za zakonsko obvezno delitev dobička tudi zaposlenim! 4/2020 3-6
Igor Manohin Dokument Povezave med značilnostmi človeškega kapitala v podjetju in kapitalsko strukturo 4/2020 7-10
Karolina Babič Dokument Demokratično soupravljanje v zadružnem sistemu Mondragon 4/2020 11-13
Leja Drofenik Štibelj Dokument Kultura lastništva 4/2020 14-16
Rajko Bakovnik Dokument Delavske zbornice v sistemu socialnega partnerstva v republiki Avstriji 4/2020 17-21
Lilijana Šprah Dokument Psihosocialna tveganja in stres močno vplivajo na zdravje zaposlenih in uspešnost organizacij 4/2020 21-25
Elizabeta Zirnstein Dokument Občutljivi osebni podatki v zvezi s COVID-19 in pristojnosti sveta delavcev 4/2020 26-29
Dokument Mednarodna pobuda za demokratizacijo upravljanja podjetij 3/2020 3-5
Edita Krajnović Dokument Pohvaljeno komuniciranje v krizi, izziv ostaja participativnost 3/2020 6-7
Karolina Babič Dokument Pomen izobraževanja v zadružnem sistemu Mondragon 3/2020 8-11
Valentina Franca Dokument Iz raziskave: delovanje in izzivi evropskih svetov delavcev 3/2020 11-12
Mato Gostiša Dokument Nujno uveljaviti radikalno novo filozofijo varstva pri delu in opolnomočiti svete delavcev! 3/2020 13-28
Mitja Gostiša Dokument Vloga svetov delavcev pri uvajanju dela na domu 3/2020 29-31
Nina Bakovnik Dokument Isabelle Ferreras: Za demokratizacijo sodobnega podjetja z dvodomno strukturo »vladanja« 2/2020 3-5
Mitja Gostiša Dokument Dokazano pozitivni poslovni učinki delavske participacije 2/2020 6-12
Strani:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...74 75   

Število člankov: 1500