Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...74 75   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Matej Jemec Dokument Zakonska vloga svetov delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu 2/2022 18-20
Mato Gostiša Dokument Nujnost rekonstrukcije veljavnega modela varnosti in zdravja pri delu 2/2022 21-24
Niko Filipović Dokument Svet delavcev drube HTZ Velenje, I.P., d.o.o. 2/2022 25-27
Dušan Pišek Dokument Svet delavcev Telekoma Slovenije, d.d. 2/2022 28-29
Mato Gostiša Dokument Čemu ali komu sploh še služi (domneven) inšpekcijski nadzor nad uresničevanjem ZSDU? 1/2022 2-4
Rado Bohinc Dokument Finančna participacija zaposlenih v EU, quo vadis? 1/2022 5-8
Valentina Franca Dokument Posledice epidemije: kako iz primeža neenakosti v EU? 1/2022 8-10
Elizabeta Zirnstein Dokument Implementacija evropske direktive o zaščiti žvižgačev in vloga svetov delavcev 1/2022 10-13
Robert Klarič, Janez Žezlina Dokument Sveti delavcev, zavzetost zaposlenih in poslovna uspešnost podjetij 1/2022 17-20
Danijela Brečko Dokument Več timskega dela v svetih delavcev – 10 zlatih pravil za krepitev timskega duha 1/2022 21-27
Mato Gostiša Dokument Delavski direktor v družbi z omejeno odgovornostjo 1/2022 27-28
Aljoša Polajžar Dokument Prijava kršitev predpisov v okviru organizacij – kaj prinaša nov Zakon o zaščiti prijaviteljev? 1/2022 10-13
Nina Bakovnik Dokument Ureditev udeležbe delavcev pri dobičku in možne izboljšave 6/2021 3-5
Aleksandra Kanjuo Mrčela Dokument Ekonomska demokracija in sorodni pojmi – definicija in razvoj 6/2021 5-8
Mari Božič, Danijela Brečko Dokument Kakšna je organizacijska energija članov slovenskih svetov delavcev? 6/2021 9-12
Matic Primc Dokument Brez šefov: Nova ekonomija za boljši svet 6/2021 13-16
Rajko Bakovnik Dokument Je čas za delavske zbornice (tudi) v Sloveniji? 6/2021 16-19
Valentina Franca Dokument Nujnost izobraževanja in usposabljanja v obdobju okrevanja: kakšna je vloga delavskih predstavnikov? 6/2021 19-22
Tadej Jezernik Dokument Mladi in delavska participacija 6/2021 22-24
Mato Gostiša Dokument Notranje lastništvo ni »sinonim« za ekonomsko demokracijo, je pa vsekakor lahko njena zelo pomembna sestavina! 5/2021 3-8
Strani:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...74 75   

Število člankov: 1500