Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...72 73   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Alojzij Boc Dokument Participacija zaposlenih kot nujni sestavni del družbene odgovornosti podjetij 1/2021 19-21
Leja Drofenik Štibelj Dokument Trend širitve lastništva zaposlenih – naj se pridruži tudi Slovenija? 6/2020 5-9
Gregor Berkopec Dokument Aktualni problemi vključevanja zaposlenih v lastniško strukturo 6/2020 9-11
Tej Gonza Dokument Zakon o udeležbi zaposlenih v lastništvu 6/2020 11-16
Rado Bohinc Dokument Nujna prenova Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) 6/2020 16-19
Mato gostiša Dokument Vloga delavskih predstavništev v postopkih individualnega in kolektivnega odpuščanja delavcev 6/2020 20-30
ZSDS Dokument Predlog ukrepov za spodbujanje hitrejšega razvoja delavskega soupravljanja v RS 5/2020 6-9
Mitja Stefancic Dokument Evropske kooperativne banke bližje strankam in manj predane finančnim špekulacijam 5/2020 9-11
Mato Gostiša Dokument Organizacijska participacija zaposlenih – imperativ koncepta »družbene odgovornosti podjetij« 5/2020 12-14
Anketna raziskava ZSDS Dokument Delovanje svetov delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu (VZD) 5/2020 16-19
Rajko Bakovnik Dokument (Vsaj) glede vprašanj varnosti in zdravja pri delu delavci pač ne morejo biti »podrejeni« delodajalcem 5/2020 21-23
Ajda Erzar, Metoda Dodič Fikfak Dokument Delo na domu – prednosti in pasti pri uvajanju v prakso 5/2020 23-26
ZSDS Dokument Priporočila ZSDS svetom delavcev glede uvajanja dela na domu 5/2020 27-30
Mato Gostiša Dokument Za zakonsko obvezno delitev dobička tudi zaposlenim! 4/2020 3-6
Igor Manohin Dokument Povezave med značilnostmi človeškega kapitala v podjetju in kapitalsko strukturo 4/2020 7-10
Karolina Babič Dokument Demokratično soupravljanje v zadružnem sistemu Mondragon 4/2020 11-13
Leja Drofenik Štibelj Dokument Kultura lastništva 4/2020 14-16
Rajko Bakovnik Dokument Delavske zbornice v sistemu socialnega partnerstva v republiki Avstriji 4/2020 17-21
Lilijana Šprah Dokument Psihosocialna tveganja in stres močno vplivajo na zdravje zaposlenih in uspešnost organizacij 4/2020 21-25
Elizabeta Zirnstein Dokument Občutljivi osebni podatki v zvezi s COVID-19 in pristojnosti sveta delavcev 4/2020 26-29
Strani:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...72 73   

Število člankov: 1448