Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...72 73   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Dokument Mednarodna pobuda za demokratizacijo upravljanja podjetij 3/2020 3-5
Edita Krajnović Dokument Pohvaljeno komuniciranje v krizi, izziv ostaja participativnost 3/2020 6-7
Karolina Babič Dokument Pomen izobraževanja v zadružnem sistemu Mondragon 3/2020 8-11
Valentina Franca Dokument Iz raziskave: delovanje in izzivi evropskih svetov delavcev 3/2020 11-12
Mato Gostiša Dokument Nujno uveljaviti radikalno novo filozofijo varstva pri delu in opolnomočiti svete delavcev! 3/2020 13-28
Mitja Gostiša Dokument Vloga svetov delavcev pri uvajanju dela na domu 3/2020 29-31
Nina Bakovnik Dokument Isabelle Ferreras: Za demokratizacijo sodobnega podjetja z dvodomno strukturo »vladanja« 2/2020 3-5
Mitja Gostiša Dokument Dokazano pozitivni poslovni učinki delavske participacije 2/2020 6-12
Karolina Babič Dokument Zadruge Mondragona – geneza solidarnosti 2/2020 13-16
Mato Gostiša Dokument Ali inšpekcija dela res lahko učinkovito ukrepa zgolj na podlagi »priporočil«? 2/2020 28-30
Gostiša Mato Dokument Strnjeno o bistvu teorije ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma 1/2020 3-7
Bergant Živko Dokument Sodobni pogled na podjetje in korporacijsko upravljanje 1/2020 7-9
Gonza Tej Dokument Ekonomska demokracija kot družbena odgovornost 1/2020 9-13
Drofenik Štibelj Leja Dokument Udeležba zaposlenih v lastništvu kot učinkovit način zmanjševanja premoženjskih razlik 1/2020 13-15
Franca Valentina, Strojin Štampar Anja Dokument Kako do delavskih predstavnikov v organih d.o.o. 1/2020 18-21
Bergant Živko Dokument Izhodišča za celovito obravnavanje družbene odgovornosti 6/2019 4-8
Krištofelc Slavko Dokument Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu z vidika delovanja delavskih predstavnikov 6/2019 13-16
Valetič Andrej Dokument Proaktivno delovanje »skupnega« odbora za varnost in zdravje pri delu 6/2019 16-18
Žezlina Janez Dokument Podjetniški vidik sodobnega in učinkovitega plačnega sistema v podjetju 6/2019 19-24
Gostiša Mato Dokument Združenje delodajalcev za »retrogradne izboljšave« zakona o soupravljanj 6/2019 25-29
Strani:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...72 73   

Število člankov: 1448