Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...74 75   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Tej Gonza, Gregor Berkopec Dokument Postavljanje slovenskega ESOP-a: Izkušnje iz tujine in evropski model 5/2021 8-10
Leja Drofenik Štibelj Dokument Vpliv institucionalnega okolja na razvoj lastništva zaposlenih – primerjava Slovenije in Velike Britanije (2. del) 5/2021 11-14
Mitja Gostiša, Aljoša Polajžar Dokument Priporočila za modernizacijo normativnih podlag za delovanje svetov delavcev v dobi digitalizacije in umetne inteligence 5/2021 15-25
Aljoša Polajžar Dokument Razmišljanje o mogočih spremembah slovenske zakonodaje 4/2021 3-6
Rado Bohinc Dokument Parcialna (necelovita) ureditev kolektivne participacije v ZRTVS-1 4/2021 7-11
Mato Gostiša Dokument Sporno pravno (ne)varstvo glede opozoril pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi po 85. členu ZDR-1 4/2021 11-14
Mari Božič Dokument H kakovosti organizacijske energije svetov delavcev prispevajo kooperativni odnosi z menedžmentom 4/2021 14-17
Elizabeta Zirnstein, Luka Andrijašič Dokument Odprta vprašanja pravne ureditve dela na domu ter izzivi za svete delavcev 4/2021 17-20
Mitja Gostiša Dokument Vloga svetov delavcev pri zagotavljanju družbene odgovornosti podjetij do zaposlenih 4/2021 21-24
Leja Drofenik Štibelj Dokument Vloga institucionalnega okolja za razvoj lastništva zaposlenih – primerjava Slovenije in Velike Britanije 4/2021 25-27
Danijela Brečko Dokument Delo na daljavo: Vodenje v »novi normalnosti« in delavska participacija 3/2021 4-8
Aljoša Polajžar Dokument Predstavitev predloga Zakona o modernizaciji svetov delavcev v Nemčiji 3/2021 8-11
Dan Juvan Dokument Ustrezna zaščita predstavnikov delavcev je predpogoj za uveljavljanje interesa dela v podjetjih 3/2021 11-13
Jožko Peterlin Dokument Ali je vaše podjetje preveč zadolženo? 3/2021 13-14
Elizabeta Zirnstein Dokument Participacijski dogovor v praksi (2. del) 3/2021 15-17
Valentina Franca, Tadej Jezernik Dokument Omejevanje združevanja in uresničevanja delavskih pravic v času epidemije 3/2021 18-20
Mirko Slosar Dokument Zahtevno, a uspešno delo Sveta delavcev Luke Koper v preteklem mandatu 3/2021 20-24
Mato Gostiša Dokument “Podaljšanje mandata” svetu delavcev v primeru neveljavnih volitev 3/2021 27-29
Leja Drofenik Štibelj Dokument Redistribucija državne pomoči v korist zaposlenih, ki so pripravljeni odkupiti podjetja 2/2021 4-6
Jernej Štromajer Dokument Zadružna alternativa »delitveni ekonomiji« ter uberizaciji trga dela in storitev 2/2021 6-10
Strani:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...74 75   

Število člankov: 1500