Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...72 73   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Kovač Bogomir Dokument Usodna razpotja ekonomske demokracije 5/2019 2-6
Gostiša Mato Dokument Nujne spremembe aktualnih strategij »razvoja človeškega kapitala« 5/2019 6-9
Gostiša Mato, Bakovnik Nina Dokument Participacijski dogovor je osrednji akt s področja avtonomne pravne ureditve soupravljanja v podjetjih 5/2019 13-21
Gostiša Mitja Dokument Celovita ureditev pravice SD do soodločanja s soglasjem (95. do 97. člen ZSDU) 5/2019 22-25
Krajnović Edita Dokument Za rast potrebujemo participacijski in tudi družbeni dogovor 5/2019 26-27
Gostiša Mato Dokument "Splošna participacijska shema" 4/2019 3-4
Leja Drofenik Štibelj Dokument Vpliv lastništva zaposlenih na zadovoljstvo in zdravje pri delu 4/2019 4-6
Elizabeta Zirnstein Dokument Delavska participacija na Češkem in na Slovaškem 4/2019 7-11
Gostiša Mitja Dokument Celovita ureditev pravice sveta delavcev do »skupnega posvetovanja« 4/2019 11-18
Franca Valentina Dokument V središču evropskih raziskav tudi demokracija na delovnem mestu 3/2019 5-7
Bakovnik Nina Dokument Diskriminacija, nadlegovanje ali trpinčenje (mobing)? 3/2019 14-17
Gostiša Mitja Dokument Priporočila za sklepanje participacijskega dogovora (1): Pravica sveta delavcev do obveščenosti 3/2019 17-25
Franca Valentina Dokument Sodelovanje delavcev pri upravljanju družb v Srednji in Vzhodni Evropi: izkušnje iz prakse 2/2019 14-16
Bohinc Rado Dokument Participativne pravice delavcev v novi ureditvi poslovne skrivnosti 2/2019 10-14
Gostiša Mato Dokument Sistemska vloga in pomen človeškega kapitala 2/2019 3-6
Bergant Živko Dokument Delo in družbena odgovornost 2/2019 6-9
Drofenik Štibelj Leja Dokument Oblike lastništva zaposlenih glede na delež kapitala, ki je v lasti zaposlenih 2/2019 17-19
Gostiša Mitja, Bakovnik Rajko Dokument Kakovosten program dela je osnova za delovanje SD 1/2019 2-17
Šega Vanda Dokument Komunikacija na delovnem mestu ali podobe agresije (nasilja), ki ga imenujemo mobing? 1/2019 26-28
Gostiša Mato Dokument So delavski predstavniki v organih družb "poštarji", "delegati" ali "neodvisni poslanci"? 6/2018 2-3
Strani:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...72 73   

Število člankov: 1448