Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...74 75   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Mato Gostiša Dokument Demokracija se začne na delovnem mestu, ne v parlamentu! 2/2021 10-12
Jožko Peterlin Dokument Računovodstvo niso finance, tako kot dobiček ni denar 2/2021 12-15
Andrej Zorko Dokument Podrobnejša pravna ureditev dela na domu – aktualen izziv za socialne partnerje 2/2021 16-18
Ticijana Prijon Dokument Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu 2/2021 19-22
Elizabeta Zirnstein Dokument Participacijski dogovor v praksi (1. del) 2/2021 22-25
Anketna raziskava ZSDS Dokument Nedopustno omejevanje ustavne pravice zaposlenih do »svobode izražanja« 2/2021 26-29
Mato Gostiša Dokument Dva sila zaskrbljujoča aktualna trenda pri ravnanju z zaposlenimi (Covid-19) 1/2021 2-4
ZSDS Dokument Mnenje in priporočila ZSDS v zvezi s problematiko »prisilnih« testiranj in cepljenj zaposlenih zoper Covid-19 1/2021 4-10
Petra Bezjak Cirman Dokument Svoboda izražanja je temelj demokracije. Naj velja tudi za zaposlene. 1/2021 10-12
Elizabeta Zirnstein, Andreja Zupan Škof Dokument Kodifikacija delavske participacije in njen vpliv na poslovno uspešnost podjetja 1/2021 12-14
Anja Strojin Štampar Dokument Novosti pri upravljanju gospodarskih družb, ki jih prinaša novela ZGD-1K 1/2021 15-17
Petra Hartman Dokument Tudi v letu 2021 brezplačno do certifikata Družbeno odgovoren delodajalec 1/2021 17-18
Alojzij Boc Dokument Participacija zaposlenih kot nujni sestavni del družbene odgovornosti podjetij 1/2021 19-21
Leja Drofenik Štibelj Dokument Trend širitve lastništva zaposlenih – naj se pridruži tudi Slovenija? 6/2020 5-9
Gregor Berkopec Dokument Aktualni problemi vključevanja zaposlenih v lastniško strukturo 6/2020 9-11
Tej Gonza Dokument Zakon o udeležbi zaposlenih v lastništvu 6/2020 11-16
Rado Bohinc Dokument Nujna prenova Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) 6/2020 16-19
Mato gostiša Dokument Vloga delavskih predstavništev v postopkih individualnega in kolektivnega odpuščanja delavcev 6/2020 20-30
ZSDS Dokument Predlog ukrepov za spodbujanje hitrejšega razvoja delavskega soupravljanja v RS 5/2020 6-9
Mitja Stefancic Dokument Evropske kooperativne banke bližje strankam in manj predane finančnim špekulacijam 5/2020 9-11
Strani:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...74 75   

Število člankov: 1500