Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 ...4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...72 73   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Zirnstein Elizabeta Dokument Načela in načini "reaktivnega" delovanja odborov za varstvo pravic delavcev 5/2017 14-20
Prelesnik Mojca Dokument Varstvo zasebnosti na delovnem mestu - pomemben segment celovite pravne varnosti zaposlenih (intervju) 5/2017 20-23
Drofenik Štibelj Leja Dokument Učinki udeležbe zaposlenih v lastništvu 5/2017 25-26
Bakovnik Nina Dokument Delovno živjenje, sindikalizem in socilani dialog na Irskem 5/2017 27-29
Hojnik Janja Dokument Teritorialno načelo delavske particvipacije v luči prava EU 4/2017 7-9
Gostiša Mato Dokument Če prodaš delo, prodaš človeka! Kdo bo ustavil to norost? 4/2017 2-3
Mlakar Peter Dokument Kaj moramo vedeti o plačnem sistemu (2) 4/2017 10-14
Globočnik Nina Dokument Postopek reševanja kolektivnih delovnih sporov 4/2017 14-16
Gostiša Mato Dokument Nesmisli o odškodninski odgovornosti članov organov družb in svetov delavcev 4/2017 17-20
Čujovič Vojko Dokument Vloga delavskih predstavništev pri zagotavljanju "sistema pravne varnosti zaposlenih" 4/2017 21-28
Gostiša Mato Dokument O "pravni teži" in "veljavnosti ustanovitve" Skupnega sveta delavcev SDH 4/2017 28-29
Boc Alojzij Dokument Nov "primer" pravnega napada na delavskega predstavnika odpira resno načelno vprašanje 4/2017 30-31
Franca Valentina Dokument Delavska participacija različnih hitrosti? 3/2017 11-14
Bakovnik Nina Dokument Nemški model soupravljanja v javnem sektorju 3/2017 14-16
Zirnstein Elizabeta Dokument Kdaj začne teči 8-dnevni rok za vložitev tožbe za razveljavitev volitev 3/2017 16-18
Počivavšek Jakob Krištof Dokument Mini reforma trga dela 3/2017 2-4
Bohinc Rado Dokument Nekaj predlogov za uskladitrev zakonodaje za več družbene odgovornosti 3/2017 4-11
Luki? Goran Dokument Kam vodi ne-regulacija agencijskega dela? 3/2017 18-20
Bergant Živko Dokument Ustrrezna delitev presežne dodane vrednosti kot pogoj za ekonomsko demokracijo 3/2017 4-7
Gostiša Mato Dokument Kdaj nas bo nova družbenoekonomska realnost končno zares streznila? 2/2017 2-3
Strani:   1 2 ...4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...72 73   

Število člankov: 1448