Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 ...4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...74 75   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Gostiša Mitja Dokument Celovita ureditev pravice sveta delavcev do »skupnega posvetovanja« 4/2019 11-18
Franca Valentina Dokument V središču evropskih raziskav tudi demokracija na delovnem mestu 3/2019 5-7
Bakovnik Nina Dokument Diskriminacija, nadlegovanje ali trpinčenje (mobing)? 3/2019 14-17
Gostiša Mitja Dokument Priporočila za sklepanje participacijskega dogovora (1): Pravica sveta delavcev do obveščenosti 3/2019 17-25
Franca Valentina Dokument Sodelovanje delavcev pri upravljanju družb v Srednji in Vzhodni Evropi: izkušnje iz prakse 2/2019 14-16
Bohinc Rado Dokument Participativne pravice delavcev v novi ureditvi poslovne skrivnosti 2/2019 10-14
Gostiša Mato Dokument Sistemska vloga in pomen človeškega kapitala 2/2019 3-6
Bergant Živko Dokument Delo in družbena odgovornost 2/2019 6-9
Drofenik Štibelj Leja Dokument Oblike lastništva zaposlenih glede na delež kapitala, ki je v lasti zaposlenih 2/2019 17-19
Gostiša Mitja, Bakovnik Rajko Dokument Kakovosten program dela je osnova za delovanje SD 1/2019 2-17
Šega Vanda Dokument Komunikacija na delovnem mestu ali podobe agresije (nasilja), ki ga imenujemo mobing? 1/2019 26-28
Gostiša Mato Dokument So delavski predstavniki v organih družb "poštarji", "delegati" ali "neodvisni poslanci"? 6/2018 2-3
Bohinc Rado Dokument Družbeno neodgovoren zaostanek ekonomske demokracije 6/2018 3-6
Bergant Živko Dokument Notranje poročanje z vidika soupravljanja delavcev 6/2018 7-10
Zirnstein Elizabeta Dokument Poslovna skrivnost in delavsko soupravljanje: med zaupnostjo in zaupanjem 6/2018 11-13
Ellerman David in Gonza Tej Dokument Lastniški sklad zaposlenih: Predstavitev modela za vzpostavitev in ohranjanje lastništva med zaposlenimi 6/2018 14-19
Krajnovi? Edita Dokument Sprememba odnosa do starejših zaposlenih: z leti še vedno ZAvzeti 6/2018 20-24
Gostiša Mato Dokument Problematika starejših delavcev (45+) in sveti delavcev 6/2018 25-26
Kanjuo Mrčela Aleeksandra Dokument Sodobni trendi na področju upravljanja 5/2018 2 - 4
Gostiša Mato Dokument "Interes družbe" in sodelovanje delavcev pri upravljanju 5/2018 4 - 8
Strani:   1 2 ...4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...74 75   

Število člankov: 1500