Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 ...7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...74 75   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Gostiša Mato Dokument Nesmisli o odškodninski odgovornosti članov organov družb in svetov delavcev 4/2017 17-20
Čujovič Vojko Dokument Vloga delavskih predstavništev pri zagotavljanju "sistema pravne varnosti zaposlenih" 4/2017 21-28
Gostiša Mato Dokument O "pravni teži" in "veljavnosti ustanovitve" Skupnega sveta delavcev SDH 4/2017 28-29
Boc Alojzij Dokument Nov "primer" pravnega napada na delavskega predstavnika odpira resno načelno vprašanje 4/2017 30-31
Franca Valentina Dokument Delavska participacija različnih hitrosti? 3/2017 11-14
Bakovnik Nina Dokument Nemški model soupravljanja v javnem sektorju 3/2017 14-16
Zirnstein Elizabeta Dokument Kdaj začne teči 8-dnevni rok za vložitev tožbe za razveljavitev volitev 3/2017 16-18
Počivavšek Jakob Krištof Dokument Mini reforma trga dela 3/2017 2-4
Bohinc Rado Dokument Nekaj predlogov za uskladitrev zakonodaje za več družbene odgovornosti 3/2017 4-11
Luki? Goran Dokument Kam vodi ne-regulacija agencijskega dela? 3/2017 18-20
Bergant Živko Dokument Ustrrezna delitev presežne dodane vrednosti kot pogoj za ekonomsko demokracijo 3/2017 4-7
Gostiša Mato Dokument Kdaj nas bo nova družbenoekonomska realnost končno zares streznila? 2/2017 2-3
Krajnovič Edita in Klopčič Sonja Dokument Čas je za participativna okolja: povečajte svoj vpliv! 2/2017 3-6
Mulej Matjaž in Ambrožič Borut Dokument Okoliščine za potrebo po participaciji občanov, ne le sodelovcev 2/2017 6-13
Drofenik Štibelj Leja Dokument Trend rasti lastniškega deleža zaposlenih v Evropi 2/2017 14-17
Zirnstein Elizabeta Dokument Obvladovanje trpinčenjna na delovnem mestu - kje se v praksi zatika in kaj lahko še storimo? 2/2017 18-19
Mlakar Peter Dokument Kaj moramo vedeti o plačnem sistemu (1) 2/2017 20-23
Bakovnik Rajko Dokument Vloga svetov delavcev pri izgrajevanju participativne organizacijske kulture 2/2017 23-26
Gostiša Mato Dokument Razvoj delavske participacije je daleč najpomembnejša "naložba v človeški kapital" 1/2017 2-3
Gostiša Mitja Dokument V sodobnem svetu je nujno upravljati "človeški kapital" - ali umreti! 1/2017 6-11
Strani:   1 2 ...7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...74 75   

Število člankov: 1500