Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 ...7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...72 73   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Brečko Danijela Dokument Preprečimo mobing s čustrveno inteligentno komunikacijo (1) 3/2016 21-24
Bakovnik Nina Dokument Prednosti delavskega lastništva podjetij, kot jih razkrivajo raziskave 2/2016 15-17
Ksenija Marčič Dokument Sveti delavcev in uporaba slovenskega jezika 2/2016 21-22
Gostiša Mato Dokument Zakon o soupravljanju je "padel", z njim pa žal še marsikaj drugega 2/2016 2.4
Zirnstein Elizabeta Dokument Pravni vidiki trpinčenja (mobinga) na delovnih mestih 2/2016 18-20
Vuk Godina Vesna Dokument Kulturno antropološki argumenti za uvajanje ekonomske demokracije v Sloveniji 2/2016 5-10
Franca Valentina Dokument Položaj in vpliv delavskih predstavnikov v organih gospodarskih družb (2) 2/2016 11-13
Drofenik Štibelj Leja Dokument Gospodarska odpornost podjetij, ki so v lasti zaposlenih 2/2016 13-15
Gostiša Mato Dokument Participacija je "ekonoomska pravica" delavcev 2/2016 2-3
Lorber Zdenko Dokument Kdo določa pogoje za imenovanje delavskega direktorja - družbeniki ali svet delavcev? 1/2016 25-27
Franca Valentina Dokument Položaj in vpliv delavskih predstavnikov v organih gospodarskih družb (1) 1/2016 6-8
Bohinc Rado Dokument Integralno razumevanje upravljanja je izraz družbene odgovornosti 1/2016 3-4
Gostiša Mato Dokument Bomo v Sloveniji razvijali preživeti "friedmanizem" ali sodobno družbeno odgovorno upravljanje podjetij? 1/2016 2-3
Štromajer Jernej Dokument Ameriška potrošniška zadruga REI že 18 let med najboljšimi zaposlovalci 6/2015 25-26
Bakovnik Nina Dokument "Prenosljivost" sveta delavcev ob spremembi delodajalca 6/2015 21-23
Bajželj Milan Dokument Potrebujemo "ekonomsko demokracijo" in široko "osvobodilno fronto" za nujne družbene spremembe 6/2015 10 - 12
Bakovnik Rajko Dokument Perspektive delavskega delničarstva in zadružništva v luči strategije upravljanja z naložbami RS 6/2015 13-16
Dokuzov Nena Dokument Razvoj socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije 6/2015 12 - 13
Gostiša Mato Dokument Glavne predvidene novosti v predlogu prenovljenega ZSDU-1 6/2015 4 - 10
Gostiša Mato Dokument Celovita prenova ZSDU naj bo začetek nujne še druge faze reforme trge dela 6/2015 2 - 3
Strani:   1 2 ...7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...72 73   

Število člankov: 1448