Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 ...7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...71 72   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Gostiša Mato Dokument (Neo)klasična eknomska teorija kapitalizma je truplo (1) 4/2015 4 - 14
Zirnstein Elizabeta Dokument Arbitražni postopki in ZSDU 4/2015 23 - 26
Gostiša Mato Dokument Delavsko soupravljanje skozi prizmo sodobne teorije menedžmenta 3/2015 1-2
Šajt Lužar Dušanka Dokument Standard "Vlagatelji v ljudi" kot primerno orodje za razvoj soupravljanja 3/2015 6 - 8
Gruban Brane Dokument Prenehajte biti menedžerji, postanite ... coachi! - novi trendi v participativnem vodenju 3/2015 3 - 6
Gostiša Mato Dokument Kaj je to "ekonomska demokracija"? 3/2015 8 - 10
Bakovnik Rajko Dokument Delavsko soupravljanje kot steber družbeno odgovornega upravljanja 3/2015 10 - 13
Franca Valentina Dokument Industrijska razmerja v EU na razpotju 3/2015 16 - 18
Drofenik Štibelj Leja Dokument Izhodišča za normativno ureditev delavskega delničarstva (tudi) v Sloveniji 3/2015 19 22
Štromajer Jernej Dokument Zadružna agenda za Veliko Britanijo 3/2015 23 - 25
Mrčela Laura Dokument Italijanske delavske zadruge: novejše pozitivne izkušnje 3/2015 25 - 26
Zorko Andrej Dokument Pomen soupravljanja za zaposlenein podjetja 2/2015 27-28
Bohinc Rado Dokument Korporativna družbena odgovornost v deklaracijah in praksi 2/2015 17-20
Babič Karolina Dokument Zadruga kot primerna pravna oblika in model za krepitev ekonomske demokracije 2/2015 21-22
Šali Franc Dokument Zadruga novi Novoles - žal za zdaj neuspešna delavska iniciativa 2/2015 22-24
Gostiša Mato Dokument V pripravi spremembe na področju ekonomske demokracije 2/2015 2-3
Bakovnik Rajko Dokument Ekonomska demokracija in socialna država 2/2015 2-6
Slapnik Tadej Dokument Prenos lastništva na zaposlene v delaavskih zadrugah v EU - priložnosti in izzivi 2/2015 10-12
Medik Boštjan Dokument Zakonske podlage sistema sodelovanja delavcev pri upravljanju 2/2015 14-15
Gostiša Mato Dokument Strategija upravljanja s kapitalskimi naložbami države in ekonomska demokracija 2/2015 15-16
Strani:   1 2 ...7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...71 72   

Število člankov: 1422