Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...72 73   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Krajnovič Edita in Klopčič Sonja Dokument Čas je za participativna okolja: povečajte svoj vpliv! 2/2017 3-6
Mulej Matjaž in Ambrožič Borut Dokument Okoliščine za potrebo po participaciji občanov, ne le sodelovcev 2/2017 6-13
Drofenik Štibelj Leja Dokument Trend rasti lastniškega deleža zaposlenih v Evropi 2/2017 14-17
Zirnstein Elizabeta Dokument Obvladovanje trpinčenjna na delovnem mestu - kje se v praksi zatika in kaj lahko še storimo? 2/2017 18-19
Mlakar Peter Dokument Kaj moramo vedeti o plačnem sistemu (1) 2/2017 20-23
Bakovnik Rajko Dokument Vloga svetov delavcev pri izgrajevanju participativne organizacijske kulture 2/2017 23-26
Gostiša Mato Dokument Razvoj delavske participacije je daleč najpomembnejša "naložba v človeški kapital" 1/2017 2-3
Gostiša Mitja Dokument V sodobnem svetu je nujno upravljati "človeški kapital" - ali umreti! 1/2017 6-11
Štromajer Jernej Dokument V ZDA razvijajo sindikalne zadruge 1/2017 11-13
Bajuk Jože Dokument Statusne spremembe družb in sveti delavcev - pravni vidik 1/2017 13-16
Lukič Goran Dokument Agencijsko delo: Beg iz delovne zakonodaja - kako ukrepati? 1/2017 17-21
Gostiša Mato Dokument Iluzija o možnem napredku sisema soupravljanja prek "vsiljenega" socialnega dialoga 6/2016 2-3
Podbevšek Gorazd Dokument Novosti v slovenskem kodeksu upravljanja javnih delniških družb 6/2016 20-22
Gostiša Mato Dokument "Poročila" svetov delavcev nadzornim svetom/upravnim odborom močno pridobivajo na pomenu 6/2016 23-26
Tič Vesel Marjeta Dokument Komuniciranje sprememb z zaposlenimi 6/2016 17-19
Maslo Bezer Milica Dokument Dejavniki učinkovitega sodelovanja delavskih predstavnikov pri zagotavljanju varnosti in zdravja zaposlenih 6/2016 8-11
Butina Vasja Dokument Vloga delavskih predstavništev pri spreminjanju organizacije 6/2016 11-16
Štromajer Jernej Dokument Ameriške predsedniške volitve in ekonomska demokracija 6/2016 16-17
Zirnstein Elizabeta Dokument Odškodninska odgovornost predstavnikov delavcev v organih družb 6/2016 4-7
Gostiša Mato Dokument Nujno potrebujemo tudi resno "nemarksistično" kritiko teorije kapitalizma 5/2016 2-3
Strani:   1 2 ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...72 73   

Število člankov: 1448