Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...74 75   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Cmrečnjak Pelicon Tanja Dokument Vloga svetov delavcev v postopkih za mirno reševanje individualnih delovnih sporov 5/2018 28 - 31
Bergant Živko Dokument Udeležba zaposlencev v dodani vrednosti v podjetniškem okolju (izhodišča) 4/2018 2 - 5
Gostiša Mitja Dokument Ekonomska demokracija - naslednja razvoja etapa v "evoluciji kapitalizma" 4/2018 5 - 9
Zirnstein Elizabeta Dokument Delavska participacija v Švici 4/2018 9 - 13
Strojin Štampar Anja Dokument Priporočila dobre prakse sodelovanja delavcev v organih družbe 4/2018 13 - 15
Franca Valentina Dokument Kje so meje poročanja med predstavniki delavcev v NS in svetom delavcev 4/2018 15 - 17
Gostiša Mato Dokument Farsa o "posebnem pravnem varstvu delavski predstavnikov" - ukrepanje urgentno! 4/2018 20 - 27
Funkl Marko Dokument Zadruge kot alternativa fleksibilizaciji 4/2018 30 - 31
Štibelj Drofenik Leja Dokument Spodbujanje finančne participacije v Franciji 4/2018 27 - 29
Bohinc Rado Dokument Analiza družbene odgovornosti v programih političnih strank 3/2018 3 - 6
Primc Matic Dokument Pomen participatornega proračuna za ekonomsko demokracijo 3/2018 7 - 9
Čeh Silva Dokument Delavsko lastništvo v EU se po krizi spet krepi 3/2018 10 - 12
Bakovnik Rajko Dokument Teoretična izhodišča sodelovanja med sveti delavci in sindikati 3/2018 13 - 15
Gostiša Mato Dokument Sindikalizem in soupravljanje ter ekonomska demokracija danes in jutri 2/2018 9 - 16
Babič Karolina Dokument Temeljne značilnosti in pravila delovanja delavskih zadrug 2/2018 17 - 19
Franca Valentina Dokument Razumevanje poslovnih skrivnosti ter vzroki označevanja gradiv nadzornega sveta kot zaupnih 2/2018 20 - 22
Zirnstein Elizabeta Dokument Nagrajevanje inovativnosti zaposlenih v kolektivnih pogodbah in delavsko soupravljanje 2/2018 23 - 26
Štibelj Drofenik Leja Dokument Izhodišča za normativno ureditev lastništva zaposlenih v Sloveniji 1/2018 3 - 6
Avsec Dejan, Mulej Matjaž Dokument Možna inovacija nagrajevanja in lastništva zaposlenih in občanov - pogoj za sprejemljivost 4. industrijske revolucije 1/2018 6 - 10
Babič Karolina Dokument Prenosi podjetij na delovne zadruge 1/2018 10 - 12
Strani:   1 2 ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...74 75   

Število člankov: 1500