Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 ...6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...71 72   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Franca Valentina Dokument Položaj in vpliv delavskih predstavnikov v organih gospodarskih družb (2) 2/2016 11-13
Drofenik Štibelj Leja Dokument Gospodarska odpornost podjetij, ki so v lasti zaposlenih 2/2016 13-15
Gostiša Mato Dokument Participacija je "ekonoomska pravica" delavcev 2/2016 2-3
Lorber Zdenko Dokument Kdo določa pogoje za imenovanje delavskega direktorja - družbeniki ali svet delavcev? 1/2016 25-27
Franca Valentina Dokument Položaj in vpliv delavskih predstavnikov v organih gospodarskih družb (1) 1/2016 6-8
Bohinc Rado Dokument Integralno razumevanje upravljanja je izraz družbene odgovornosti 1/2016 3-4
Gostiša Mato Dokument Bomo v Sloveniji razvijali preživeti "friedmanizem" ali sodobno družbeno odgovorno upravljanje podjetij? 1/2016 2-3
Štromajer Jernej Dokument Ameriška potrošniška zadruga REI že 18 let med najboljšimi zaposlovalci 6/2015 25-26
Bakovnik Nina Dokument "Prenosljivost" sveta delavcev ob spremembi delodajalca 6/2015 21-23
Bajželj Milan Dokument Potrebujemo "ekonomsko demokracijo" in široko "osvobodilno fronto" za nujne družbene spremembe 6/2015 10 - 12
Bakovnik Rajko Dokument Perspektive delavskega delničarstva in zadružništva v luči strategije upravljanja z naložbami RS 6/2015 13-16
Dokuzov Nena Dokument Razvoj socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije 6/2015 12 - 13
Gostiša Mato Dokument Glavne predvidene novosti v predlogu prenovljenega ZSDU-1 6/2015 4 - 10
Gostiša Mato Dokument Celovita prenova ZSDU naj bo začetek nujne še druge faze reforme trge dela 6/2015 2 - 3
Gostiša Mato Dokument Sanje o industrijskem preporodu z "mezdno delovno silo" 5/2015 2 - 4
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Ellermanova teorija demokratičnega podjetja 5/2015 3 - 5
Gostiša Mato Dokument (Neo)klasična ekonomska teorija kapitalizma je truplo (2) 5/2015 6 - 15
Franca Valentina Dokument Stanje in razvoj evropskih svetov delavcev 5/2015 15 - 16
Bakovnik Rajko Dokument Sveti delavcev in sindikati 5/2015 21 - 24
Gostiša Mato Dokument Ukiniti, ne "reformirati" (kvazi)trg dela 4/2015 2 - 4
Strani:   1 2 ...6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...71 72   

Število člankov: 1422