Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 ...6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...72 73   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Plut Dušan Dokument Koncept ekonomske demokracije pred sodobnimi družbenoe-okoljskimi izzivi 5/2016 3-6
Franca Valentina Dokument Digitalizacija vse bolj vstopa v delovanje evropskih svetov delavcev 5/2016 7-8
Bakovnik Nina Dokument Švedski model trga delovne sile in delavsko soodločanje 5/2016 8-11
Drofenik Štibelj Leja Dokument Dobre tuje prakse spodbujanja delavskih odkupov - primer Velike Britanije 5/2016 12-14
Gostiša Mato Dokument Proaktivno uresničevanje "nadzorne" funkcije svetov delavcev 5/2016 15-26
Gostiša Mato Dokument Delovnopravne zakonodaje očitno kmalu sploh ne bomo več potrebovali 4/2016 2-3
Franca Valentina Dokument Delavska participacija in aktualni izzivi trga dela 4/2016 3-5
Gostiša Mato Dokument Kako zares v temelju rekonstruirati sedanji kapitalizem 4/2016 6-11
Prostor Jerneja Dokument Prikaz delavske participacije na Švedskem 4/2016 12-14
Podjed Klemen Dokument Donosnost promocije zdravja 4/2016 19-22
Brečko Danijela Dokument Preprečimo mobing s čustveno inteligentno komunikacijo (2) 4/2016 15-18
Bakovnik Nina Dokument Prepoved diskriminacije na delovnem mestu in vloga svetov delavcev 4/2016 23-25
Dokument  3/2016 6-9
Bakovnik Rajko Dokument Delavska participacija kot element družbene odgovornosti podjetij 3/2016 6-9
Franca Valentina Dokument Aktualna vprašanja pravne ureditve delavskih predstavnikov v organih upravljanja 3/2016 7-10
Drofenik Štibelj Leja Dokument Zakaj ne - namesto razbremenjevanja plač - raje finančna participacija zaposlenih? 3/2016 10-12
Štromajer Jernej Dokument Delavske zadruge so bolj produktivne od tradicionalnih podjetij 3/2016 12-13
Vesna Starina Dokument Raziskava o vplivu delavskega lastništva na delovno zadovoljstvo v slovenskih podjetjih 3/2016 13-14
Franca Valentina Dokument Delavska participacija in dobro počutje na delovnem mestu 3/2016 15-16
Cmrečnjak Pelicon Tanja Dokument Vloga in pristopjnosti inšpekcije dela ter sodelovanje svetov delavcev z IRSD 3/2016 17-20
Strani:   1 2 ...6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...72 73   

Število člankov: 1448