Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...72 73   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Bakovnik Rajko Dokument Teoretična izhodišča sodelovanja med sveti delavci in sindikati 3/2018 13 - 15
Gostiša Mato Dokument Sindikalizem in soupravljanje ter ekonomska demokracija danes in jutri 2/2018 9 - 16
Babič Karolina Dokument Temeljne značilnosti in pravila delovanja delavskih zadrug 2/2018 17 - 19
Franca Valentina Dokument Razumevanje poslovnih skrivnosti ter vzroki označevanja gradiv nadzornega sveta kot zaupnih 2/2018 20 - 22
Zirnstein Elizabeta Dokument Nagrajevanje inovativnosti zaposlenih v kolektivnih pogodbah in delavsko soupravljanje 2/2018 23 - 26
Štibelj Drofenik Leja Dokument Izhodišča za normativno ureditev lastništva zaposlenih v Sloveniji 1/2018 3 - 6
Avsec Dejan, Mulej Matjaž Dokument Možna inovacija nagrajevanja in lastništva zaposlenih in občanov - pogoj za sprejemljivost 4. industrijske revolucije 1/2018 6 - 10
Babič Karolina Dokument Prenosi podjetij na delovne zadruge 1/2018 10 - 12
Gostiša Mitja Dokument Vložen predlog novega Zakona o sodelovanju delavcev pri dobičku 1/2018 12 - 13
Franca Valentina Dokument Pravni okvir poslovne skrivnosti v povezavi z delavskimi predstavniki 1/2018 14 - 18
Bohinc Rado Dokument Družbena odgovornot kot evropski izziv 6/2017 3-7
Gostiša Mitja Dokument Zastopanost delavskih predstavnikov v organih družb v EU 6/2017 10-12
Franca Valentina Dokument Raziskavi o položaju delavskih predstavnikov v NS/UO 6/2017 12-13
Drofenik Štibelj Leja Dokument St Gobain - 30 let od vpeljave skupnega varčevalnega načrta za zaposlene 6/2017 21-23
Štromajer Jernej Dokument Prek načrta delavskega delničarstva do delavske zadruge 6/2017 23-24
Jerkič Lidija Dokument Sindikati in razvoj delavskega soupravljanja 6/2017 24-25
Gostiša Mato Dokument Podjetja imajo za petino preveč zaposlenih, mar res? 5/2017 2-3
Gostiša Mato Dokument Vloga prava pri (nujni) sistemski rekonstrukciji kapitalizma 5/2017 3-6
Počivavšek Jakob Krištof Dokument Stanje, razvoj in aktualna odprta vprašanja socialnega dialoga 5/2017 6-9
Gostiša Mato Dokument Sistem (so)delovanja delavskih predstavništev na področju varstva pravic delavcev 5/2017 10-14
Strani:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...72 73   

Število člankov: 1448