Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...74 75   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Karolina Babič Dokument Zadruge Mondragona – geneza solidarnosti 2/2020 13-16
Mato Gostiša Dokument Ali inšpekcija dela res lahko učinkovito ukrepa zgolj na podlagi »priporočil«? 2/2020 28-30
Gostiša Mato Dokument Strnjeno o bistvu teorije ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma 1/2020 3-7
Bergant Živko Dokument Sodobni pogled na podjetje in korporacijsko upravljanje 1/2020 7-9
Gonza Tej Dokument Ekonomska demokracija kot družbena odgovornost 1/2020 9-13
Drofenik Štibelj Leja Dokument Udeležba zaposlenih v lastništvu kot učinkovit način zmanjševanja premoženjskih razlik 1/2020 13-15
Franca Valentina, Strojin Štampar Anja Dokument Kako do delavskih predstavnikov v organih d.o.o. 1/2020 18-21
Bergant Živko Dokument Izhodišča za celovito obravnavanje družbene odgovornosti 6/2019 4-8
Krištofelc Slavko Dokument Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu z vidika delovanja delavskih predstavnikov 6/2019 13-16
Valetič Andrej Dokument Proaktivno delovanje »skupnega« odbora za varnost in zdravje pri delu 6/2019 16-18
Žezlina Janez Dokument Podjetniški vidik sodobnega in učinkovitega plačnega sistema v podjetju 6/2019 19-24
Gostiša Mato Dokument Združenje delodajalcev za »retrogradne izboljšave« zakona o soupravljanj 6/2019 25-29
Kovač Bogomir Dokument Usodna razpotja ekonomske demokracije 5/2019 2-6
Gostiša Mato Dokument Nujne spremembe aktualnih strategij »razvoja človeškega kapitala« 5/2019 6-9
Gostiša Mato, Bakovnik Nina Dokument Participacijski dogovor je osrednji akt s področja avtonomne pravne ureditve soupravljanja v podjetjih 5/2019 13-21
Gostiša Mitja Dokument Celovita ureditev pravice SD do soodločanja s soglasjem (95. do 97. člen ZSDU) 5/2019 22-25
Krajnović Edita Dokument Za rast potrebujemo participacijski in tudi družbeni dogovor 5/2019 26-27
Gostiša Mato Dokument "Splošna participacijska shema" 4/2019 3-4
Leja Drofenik Štibelj Dokument Vpliv lastništva zaposlenih na zadovoljstvo in zdravje pri delu 4/2019 4-6
Elizabeta Zirnstein Dokument Delavska participacija na Češkem in na Slovaškem 4/2019 7-11
Strani:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...74 75   

Število člankov: 1500