Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 ...65 66 67 68 69 70 71 7273 74 75   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Gostiša Mato Dokument Zakaj o "profit sharingu" sveti delavcev in ne sindikati 10/1997
Purič Iztok Dokument Plača (kot strošek dela) in udeležba zaposlenih pri dobičku sta med seboj neodvisni kategoriji 10/1997
Epstein Gene Dokument Participacijska enačba: Kateri načrt spodbudi najboljše delo zaposlenih? 10/1997
Šarman Zvonka Dokument Kaj je v ozadju nadzornih svetov? 10/1997
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Lastništvo zaposlenih in uspešnost podjetij 10/1997
Šarman Zvonka Dokument Sodelovanje - stvar podjetniške kulture 9/1997
Kavčič Bogdan Dokument Kolektivna pogajanja in participacija 9/1997
Gostiša Mato Dokument Soodločanje sveta delavcev s soglasjem 9/1997
Gostiša Mato Dokument Enotirni in dvotirni sistemi korporacijskega upravljanja 9/1997
Čujovi? Vojko Dokument Prijava sodniku za prekrške 9/1997
Purič Iztok Dokument Ocena predloga zakona o udeležbi zaposlenih pri dobičku 9/1997
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Ali lastništvo zaposlenih prispeva k večji poslovni uspešnosti 9/1997
Miklič Gregor Dokument Zakon o prevzemih in notranje lastništvo 9/1997
Stanojevi? Miroslav Dokument Zakonodajna regulacija participacije v Evropi 8/1997
Gostiša Mato Dokument Skupno posvetovanje sveta delavcev in vodstva podjetja 8/1997
Gostiša Mato Dokument Kaj je individualna participacija 8/1997
Kaltnekar Zdravko Dokument Strukturiranje dela kot metoda za njegovo humanizacijo ter razvoj individualne participacije 8/1997
Gostiša Mato Dokument Individualna participacija po nemškem zakonu 8/1997
Čujovi? Vojko Dokument Obvestilo inšpektorju za delo 8/1997
Gostiša Mato Dokument Upravljanje gospodarski družb (2) 8/1997
Strani:   1 2 ...65 66 67 68 69 70 71 7273 74 75   

Število člankov: 1500