Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 ...61 62 63 64 65 66 67 68 69 ...71 72   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
May Stephen Dokument Komunikacija - osnova lastništva zaposlenih 6-7/1998
Lednik Božidar Dokument Industrijske kooperative 6-7/1998
Možina Stane Dokument Poslovno odločanje s sodelovanjem vseh zaposlenih (2) - “Open book management” 5/1998
Kavčič Bogdan Dokument Inovativna organizacijska kultura 5/1998
Kejžar Ivan Dokument Komunikacijske spretnosti v vodenju sestankov delavskega soupravljanja 5/1998
Javornik Lojze Dokument Piramida na glavi, soupravljanje ... 5/1998
Gostiša Mato Dokument Udeleženci (stranke) participacijskega dogovora 5/1998
Sociales Europa, Europaische Kommision Dokument Sveti delavcev (podjetij) na Nizozemskem 5/1998
Čujovič Vojko Dokument Kdo je kdo v delniški družbi? 5/1998
DEZAP Dokument Družba pooblaščenka je zakonita oblika organiziranja delničarjev 5/1998
Mackin Christopher Dokument Lastniška teorija: pravice in obveznosti 5/1998
Gostiša Mato Dokument Zakaj povezujemo delavsko soupravljanje, finančno participacijo in notranje delničarstvo v celoto 4/1998
Možina Stane Dokument Poslovno odločanje s sodelovanjem vseh zaposlenih 4/1998
Vodovnik Zvone Dokument Motivacija zaposlenih in zasnove nove delovnopravne ureditve 4/1998
T. Vesel Marjeta Dokument Svet delavcev in njegovo "ozvezdje" 4/1998
Gostiša Mato Dokument Dileme v zvezi z "oblikami" in "načini" participacije 4/1998
Šarman Zvonka Dokument Paritetno soodločanje v nadzornih svetih nemških kapitalskih družb 4/1998
Roksandič Metka Dokument Razprave o sodelovanju delavcev v evropski družbi 4/1998
Kavčič Bogdan Dokument Organizacijska struktura, ki omogoča in spodbuja participacijo 4/1998
Lednik Božidar Dokument Razvoj koncepta lastništva zaposlenih v sodobnem svetu 4/1998
Strani:   1 2 ...61 62 63 64 65 66 67 68 69 ...71 72   

Število člankov: 1422