Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 ...63 64 65 66 67 6869 70 71 72 73   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Skledar Štefan Dokument Soupravljanje in predstavniki zaposlenih v organih družbe na Švedskem 2/1998
Boc Alojz Dokument Med vsemi resursi so zaposleni najpomembnejši 2/1998
Kanjuo - Mrčela Aleksandra Dokument Birokracija?... Demokracija?... Birokooperacija! 1/1998
Gostiša Mato Dokument Zakaj so menedžerji posebna interesna skupina v podjetju 1/1998
Stanojevi? Miroslav Dokument Neposredna participacija v Evropi 1/1998
Kavčič Bogdan Dokument Izhodišča participativne organizacijske kulture 1/1998
Gruban Brane Dokument Zakaj se menedžerji bojijo internega komuniciranja? 1/1998
Skledar Štefan Dokument Soupravljanje na Švedskem 1/1998
Mencinger Jože Dokument Prekletstvo samoupravljanja 1/1998
Jančič Zlatko Dokument Sodobno podjetje kot organizacijska skupnost 12/1997
Bakovnik Rajko Dokument Delavska participacija ni strošek, ampak dolgoročna naložba 12/1997
Gostiša Mato Dokument Neverjetno zastarelo malikovanje "interesov kapitala in kapitalskega upravljanja" 12/1997
Gruban Brane Dokument Ljudje sklonjenih glav 12/1997
Gostiša Mato Dokument Ljubeči kadrovski menedžerji namesto soupravljanja? 12/1997
Kejžar Ivan Dokument Metode participativnega komuniciranja 11/1997
Gostiša Mato Dokument Participacijski dogovor 11/1997
Gostiša Mato Dokument Direktiva (smernica) o Evropskih svetih delavcev 11/1997
Purič Iztok Dokument Odloženi način izplačila - izbrana oblika predloga zakona o udeležbi zaposlenih pri dobičku 11/1997
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Delniške opcije za zaposlene 11/1997
Gostiša Mato Dokument Podjetje kot pravna oseba in podjetje kot organizacija 11/1997
Strani:   1 2 ...63 64 65 66 67 6869 70 71 72 73   

Število člankov: 1448