Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 ...63 64 65 66 6768 69 70 71 72 73   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
T. Vesel Marjeta Dokument Svet delavcev in njegovo "ozvezdje" 4/1998
Gostiša Mato Dokument Dileme v zvezi z "oblikami" in "načini" participacije 4/1998
Šarman Zvonka Dokument Paritetno soodločanje v nadzornih svetih nemških kapitalskih družb 4/1998
Roksandič Metka Dokument Razprave o sodelovanju delavcev v evropski družbi 4/1998
Kavčič Bogdan Dokument Organizacijska struktura, ki omogoča in spodbuja participacijo 4/1998
Lednik Božidar Dokument Razvoj koncepta lastništva zaposlenih v sodobnem svetu 4/1998
Purič Iztok Dokument V. Pridobitev davčnih in drugih olajšav 4/1998
Svetlik Ivan Dokument Kakovost delovnega življenja skozi plače in varnost 3/1998
T. Vesel Marjeta Dokument Začetek vsake poti je prvi korak 3/1998
Gostiša Mato Dokument Vsebina participacijskega dogovora (2) 3/1998
Bakovnik Rajko Dokument Sodelovanje delavcev pri upravljanju v Nemčiji 3/1998
Purič Iztok Dokument IV. Uporaba sredstev iz udeležbe pri dobičku 3/1998
Kmetič Stanko Dokument Stališča sindikata Neodvisnost KNSS do predloga zakona o udeležbi zaposlenih pri dobičku družb 3/1998
Bohinc Rado Dokument Družba pooblaščenka - korporacijska oblika povezovanja 3/1998
DEZAP Dokument Družba pooblaščenka kot možnost organiziranja notranjih lastnikov 3/1998
DEZAP Dokument Katere odločitve so pred zaposlenimi lastniki? 3/1998
Kejžar Ivan Dokument Mesto človeka v organizaciji in njegova participativna vloga 2/1998
Kavčič Bogdan Dokument Se slovenski menedžerji bojijo zaposlenih? 2/1998
Šarman Zvonka Dokument Izgrajevanje podjetniške kulture 2/1998
Gostiša Mato Dokument Vsebina participacijskega dogovora 2/1998
Strani:   1 2 ...63 64 65 66 6768 69 70 71 72 73   

Število člankov: 1448