Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 ...63 64 65 66 67 68 69 70 7172 73   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Erdal David Dokument Lastništvo zaposlenih - organizacijski in finančni postopki 6-7/1997
Oakeshott Robert Dokument Delnice zaposlenih in interesi zunanjih delničarjev 6-7/1997
Kaltnekar Zdravko Dokument Humanizacija dela in sodelovanje delavcev pri upravljanju 5/1997
Gostiša Mato Dokument Predstavništvo delavcev v nadzornem svetu 5/1997
Gostiša Mato Dokument Zakaj bi veljalo (u)braniti veljavni zakon o soupravljanju 5/1997
Purič Iztok Dokument Ali gre res le za harmonizacijo z evropsko zakonodajo? 5/1997
Šarman Zvonka Dokument Nekaj problemov in "neproblemov" nadzornega sveta 5/1997
Gostiša Mato Dokument Švedski delavski direktor 5/1997
Kavčič Bogdan Dokument Še o delavskem direktorju 5/1997
Gostiša Mato Dokument Trilema o "kanalih delavskega vpliva" 5/1997
Purič Iztok Dokument Priporočilo Evropske unije 5/1997
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Zakaj in kako trgovati z delnicami 5/1997
Cvek Nadja Dokument Notranji delniški trg - tuje izkušnje 5/1997
Svetlik Ivan Dokument Kakovost delovnega življenja 4/1997
Miklič Gregor Dokument Svet delavcev in presežni delavci 4/1997
Gostiša Mato Dokument Primerjalno o slovenskem modelu delavske participacije 4/1997
Gostiša Mato Dokument Je boljši nemški ali švedski model? 4/1997
Čujovi? Vojko Dokument Problemi pred konstituiranjem arbitraže 4/1997
Gostiša Mato Dokument Kdo koga v podjetju zastopa 4/1997
Purič Iztok Dokument Kako do udeležbe v dobičku podjetja? 4/1997
Strani:   1 2 ...63 64 65 66 67 68 69 70 7172 73   

Število člankov: 1448