Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 ...63 64 65 66 67 68 6970 71 72 73   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Gostiša Mato Dokument Podjetje kot pravna oseba in podjetje kot organizacija 11/1997
Purič Iztok Dokument Odloženi način izplačila - izbrana oblika predloga Zakona o udeležbi zaposlenih pri dobičku 11/1997
Vodovnik Zvone Dokument "Zelena listina" in partnerstvo v sodobni evropski organizaciji 10/1997
Gostiša Mato Dokument Klasifikacija sistemov delavske participacije 10/1997
Gostiša Mato Dokument Samoiniciativa sveta delavcev 10/1997
Kaltnekar Zdravko Dokument Avtonomne delovne skupine 10/1997
Čujovi? Vojko Dokument kazenska ovadba zaradi kršitve pavice do soupravljanja 10/1997
Gostiša Mato Dokument Delavski direktor v enotirnem in dvotirnem sistemu korporacijskega upravljanja 10/1997
Gostiša Mato Dokument Zakaj o "profit sharingu" sveti delavcev in ne sindikati 10/1997
Purič Iztok Dokument Plača (kot strošek dela) in udeležba zaposlenih pri dobičku sta med seboj neodvisni kategoriji 10/1997
Epstein Gene Dokument Participacijska enačba: Kateri načrt spodbudi najboljše delo zaposlenih? 10/1997
Šarman Zvonka Dokument Kaj je v ozadju nadzornih svetov? 10/1997
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Lastništvo zaposlenih in uspešnost podjetij 10/1997
Šarman Zvonka Dokument Sodelovanje - stvar podjetniške kulture 9/1997
Kavčič Bogdan Dokument Kolektivna pogajanja in participacija 9/1997
Gostiša Mato Dokument Soodločanje sveta delavcev s soglasjem 9/1997
Gostiša Mato Dokument Enotirni in dvotirni sistemi korporacijskega upravljanja 9/1997
Čujovi? Vojko Dokument Prijava sodniku za prekrške 9/1997
Purič Iztok Dokument Ocena predloga zakona o udeležbi zaposlenih pri dobičku 9/1997
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Ali lastništvo zaposlenih prispeva k večji poslovni uspešnosti 9/1997
Strani:   1 2 ...63 64 65 66 67 68 6970 71 72 73   

Število člankov: 1448