Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 ...63 64 65 66 67 68 69 7071 72 73   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Miklič Gregor Dokument Zakon o prevzemih in notranje lastništvo 9/1997
Stanojevi? Miroslav Dokument Zakonodajna regulacija participacije v Evropi 8/1997
Gostiša Mato Dokument Skupno posvetovanje sveta delavcev in vodstva podjetja 8/1997
Gostiša Mato Dokument Kaj je individualna participacija 8/1997
Kaltnekar Zdravko Dokument Strukturiranje dela kot metoda za njegovo humanizacijo ter razvoj individualne participacije 8/1997
Gostiša Mato Dokument Individualna participacija po nemškem zakonu 8/1997
Čujovi? Vojko Dokument Obvestilo inšpektorju za delo 8/1997
Gostiša Mato Dokument Upravljanje gospodarski družb (2) 8/1997
Bakovnik Rajko Dokument Kaj je interes družbe? 8/1997
Purič Iztok Dokument Uspešnost udeležbe v dobičku podjetja (profit sharinga) - primer iz Velike Britanije 8/1997
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Delničarstvo zaposlenih - splošni pojav 8/1997
Coupar William Dokument Temeljna vprašanja za podjetja v lasti zaposlenih 8/1997
Gostiša Mato Dokument Ali razumete razliko med nogometnim klubom in nogometnim moštvom? 6-7/1997
Kejžar Ivan Dokument Participativni komunikacijski proces 6-7/1997
Gostiša Mato Dokument Dolžnost obveščanja sveta delavcev 6-7/1997
Čujovi? Vojko Dokument Kolektivni spori pred sodiščem - preizkus arbitražne odločbe 6-7/1997
Gostiša Mato Dokument Upravljanje gospodarskih družb 6-7/1997
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Vprašanje kontrole v sodobnem podjetju 6-7/1997
Purič Iztok Dokument Prikaz finančne participacije v državah Evropske unije 6-7/1997
Purič Iztok Dokument Razlogi za in proti uvajanju finančne participacije 6-7/1997
Strani:   1 2 ...63 64 65 66 67 68 69 7071 72 73   

Število člankov: 1448