Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 ...62 63 64 65 66 67 68 69 70 ...74 75   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Sodelovanje zaposlenih v skupinah (3) - Participativne skupine 2/1999
Černigoj Mojca Dokument Prvi globalni standard za "družbeno odgovornost podjetij" 2/1999
Šarman Zvonka Dokument Sodelovanje kapitala in dela v korporaciji Toyota 2/1999
Miklič Gregor Dokument Kdo so lahko delavski predstavniki v nadzornih svetih 2/1999
Gostiša Mato Dokument Kam po končanem profesionalnem mandatu 2/1999
Peršak Cvetka Dokument Lastne delnice in udeležba zaposlenih pri dobičku 2/1999
NCEO Dokument Nasveti zaposlenih lastnikov 2/1999
Utroša Milan Dokument Evropske svete delavcev urediti s posebnim zakonom 1/1999
Černetič Metod Dokument Informiranje, odločanje, participacija in IK-tehnologija 1/1999
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Sodelovanje zaposlenih v skupinah (2) 1/1999
Bohinc Rado Dokument Delavski direktor 1/1999
Karner Lukač Metka Dokument Delavski direktor, pastorek ali mediator pri poslovni uspešnosti 1/1999
Gostiša Mato Dokument Delavski direktor - profesionalec ali neprofesionalec? 1/1999
Gostiša Mato Dokument Kukavičje jajce v programu "evropeizacije" 1/1999
(Sociales Europa - prevod) Dokument Soupravljanje zaposlenih v španskih podjetjih 1/1999
Purič Iztok Dokument Finančna participacija v Republiki Irski 1/1999
Bakovnik Rajko Dokument Človeški obraz ekonomije 12/1998
Stanojevi? Miroslav Dokument "Podjetniški sindikalizem" in fleksibilnost menedžerskih politik 12/1998
Kanjuo-Mrčela Aleksandra Dokument Sodelovanje zaposlenih v skupinah (1) 12/1998
Sociales Europa, Europaische Kommision Dokument Sodelovanje zaposlenih v finskih podjetjih 12/1998
Strani:   1 2 ...62 63 64 65 66 67 68 69 70 ...74 75   

Število člankov: 1500