Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 ...65 66 67 68 69 70 71 72 7374 75   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Bakovnik Rajko Dokument Kaj je interes družbe? 8/1997
Purič Iztok Dokument Uspešnost udeležbe v dobičku podjetja (profit sharinga) - primer iz Velike Britanije 8/1997
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Delničarstvo zaposlenih - splošni pojav 8/1997
Coupar William Dokument Temeljna vprašanja za podjetja v lasti zaposlenih 8/1997
Gostiša Mato Dokument Ali razumete razliko med nogometnim klubom in nogometnim moštvom? 6-7/1997
Kejžar Ivan Dokument Participativni komunikacijski proces 6-7/1997
Gostiša Mato Dokument Dolžnost obveščanja sveta delavcev 6-7/1997
Čujovi? Vojko Dokument Kolektivni spori pred sodiščem - preizkus arbitražne odločbe 6-7/1997
Gostiša Mato Dokument Upravljanje gospodarskih družb 6-7/1997
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Vprašanje kontrole v sodobnem podjetju 6-7/1997
Purič Iztok Dokument Prikaz finančne participacije v državah Evropske unije 6-7/1997
Purič Iztok Dokument Razlogi za in proti uvajanju finančne participacije 6-7/1997
Erdal David Dokument Lastništvo zaposlenih - organizacijski in finančni postopki 6-7/1997
Oakeshott Robert Dokument Delnice zaposlenih in interesi zunanjih delničarjev 6-7/1997
Kaltnekar Zdravko Dokument Humanizacija dela in sodelovanje delavcev pri upravljanju 5/1997
Gostiša Mato Dokument Predstavništvo delavcev v nadzornem svetu 5/1997
Gostiša Mato Dokument Zakaj bi veljalo (u)braniti veljavni zakon o soupravljanju 5/1997
Purič Iztok Dokument Ali gre res le za harmonizacijo z evropsko zakonodajo? 5/1997
Šarman Zvonka Dokument Nekaj problemov in "neproblemov" nadzornega sveta 5/1997
Gostiša Mato Dokument Švedski delavski direktor 5/1997
Strani:   1 2 ...65 66 67 68 69 70 71 72 7374 75   

Število člankov: 1500