Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 ...64 65 66 67 68 69 70 71 72 7374   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Kavčič Bogdan Dokument Dejanska moč delavske participacije 3/1997
Čujovi? Vojko Dokument Reševanje sporov pred arbitražo 3/1997
Gostiša Mato Dokument Avtonomna pravna ureditev delavske participacije 3/1997
Purič Iztok Dokument Ali je udeležba v dobičku podjetja del plačnega sistema 3/1997
Igličar Sandi Dokument Uspeh podjetja naj pripada zaposlenim lastnikom 3/1997
Lednik Božo Dokument Privatizacija državnih podjetij na Madžarskem 3/1997
Kejžar Ivan Dokument Komunikacijski sistem v organizaciji delavskega soupravljanja 3/1997
Gostiša Mato Dokument Kadrovskih direktorjev nima smisla uzakonjati za delavske direktorje 2/1997
Šarman Zvonka Dokument Delavski direktor je v prvi vrsti direktor dela 2/1997
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Delavski direktor v Veliki Britaniji 2/1997
Čujovi? Vojko Dokument Pravica zadržanja odločitve delodajalca 2/1997
Gostiša Mato Dokument Gospodarska družba - ekonomski ali družbenoekonomski subjekt 2/1997
Purič Iztok Dokument Začetki in izkušnje profit sharinga v razvitih tržnih ekonomijah 2/1997
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Lastništvo zaposlenih - mednarodne izkušnje 2/1997
Šarman Zvonka Dokument Participativna organizacija je tradicionalna vrednota 1/1997
Kavčič Bogdan Dokument Vodstva podjetij in participacija zaposlenih 1/1997
Gostiša Mato Dokument Temeljna načela slovenskega zakona o soupravljanju 1/1997
Čujovi? Vojko Dokument Splošno o sporih med delavci in delodajalci 1/1997
Gostiša Mato Dokument Opredelitev pojmov podjetje in gospodarska družba 1/1997
Purič Iztok Dokument Finančna participacijakot del integralnega sistema participacije zaposlenih 1/1997
Strani:   1 2 ...64 65 66 67 68 69 70 71 72 7374   

Število člankov: 1464