Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 ...9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...71 72   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Gostiša Mato Dokument Socialna kapica - zakaj ne raje udeležba pri dobičku? 4/2014 2 - 3
Erman Jasna Dokument Delavska participacija leta 2030 4/2014 4 - 7
Leja Drofenik Štibelj Dokument Udeležba zaposlenih v lastništvu največjih evropskih podjetij med leti 2006 in 2013 4/2014 7 - 10
Zirnstein Elizabeta Dokument Osnove pravnega komuniciranja in notehnike za člane SD (3): Sklenitev participacijskega dogovora 4/2014 10 12
Podjed Klemen Dokument Proaktivni pristop k promociji zdravja n delovnem mestu 4/2014 13 - 19
Globočnik Nina Dokument Prenehanje pogodbe o zaposlitvi (1) 4/2014 19 - 23
Gruban Brane Dokument Kratko o epistemični motivaciji zaposlenih 3/2014 3 - 4
Gostiša Mato Dokument Kdaj bo čas za ekonomsko demokracijo, če ne zdaj? 3/2014 2 - 3
Gostiša Mato Dokument Mezdno delovno razmerje je v resnici "kvazitržno" in vse bolj kontraproduktivno 3/2014 5 - 11
Franca Valentina Dokument Delavska participacija v EU: kje smo in kam gremo 3/2014 11 - 12
Hojnik Janja Dokument Razvoj delavskega soupravljanja v Veliki Britaniji 3/2014 13 - 15
Drofenik Štibelj Leja Dokument Kriza v Modragovu 3/2014 15 - 16
Globočnik Nina Dokument Postopki odpuščanja delavcev - vloga in moč delavskih predstavništev 3/2014 17 - 21
Zirnstein Elizabeta Dokument Osnove pravnega komuniciranja in nomotehnike za člane SD (2) 3/2014 21 - 23
Franca Valentina Dokument Obetajo se spremembe evrospke zakonodaje na področju delavske participacije 2/2014 3 - 4
Hojnik Janja Dokument Obveščanje delavcev v prevzemnih postopkih 2/2014 4 - 6
Gostiša Mato Dokument Naj bo končno dovolj "reform trga dela", čas je za "razvoj človeškega kapitala" 2/2014 2 - 3
Kohont Andrej in Dular Boris Dokument Dolgoročno usmerjene kadrovske prakse prispevajo k poslovnemu uspehu 2/2014 7 - 9
Gostiša Mato Dokument Kdo komu v resnici ugrablja podjetja? 2/2014 9 - 10
Bakovnik Rajko Dokument Predlogi ukrepov za spodbujanje hitrejšega razvoja delavskega soupravljanja v RS 2/2014 14 - 16
Strani:   1 2 ...9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...71 72   

Število člankov: 1422