Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 ...9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...74 75   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Prostor Jerneja Dokument Prikaz delavske participacije na Švedskem 4/2016 12-14
Podjed Klemen Dokument Donosnost promocije zdravja 4/2016 19-22
Brečko Danijela Dokument Preprečimo mobing s čustveno inteligentno komunikacijo (2) 4/2016 15-18
Bakovnik Nina Dokument Prepoved diskriminacije na delovnem mestu in vloga svetov delavcev 4/2016 23-25
Dokument  3/2016 6-9
Bakovnik Rajko Dokument Delavska participacija kot element družbene odgovornosti podjetij 3/2016 6-9
Franca Valentina Dokument Aktualna vprašanja pravne ureditve delavskih predstavnikov v organih upravljanja 3/2016 7-10
Drofenik Štibelj Leja Dokument Zakaj ne - namesto razbremenjevanja plač - raje finančna participacija zaposlenih? 3/2016 10-12
Štromajer Jernej Dokument Delavske zadruge so bolj produktivne od tradicionalnih podjetij 3/2016 12-13
Vesna Starina Dokument Raziskava o vplivu delavskega lastništva na delovno zadovoljstvo v slovenskih podjetjih 3/2016 13-14
Franca Valentina Dokument Delavska participacija in dobro počutje na delovnem mestu 3/2016 15-16
Cmrečnjak Pelicon Tanja Dokument Vloga in pristopjnosti inšpekcije dela ter sodelovanje svetov delavcev z IRSD 3/2016 17-20
Brečko Danijela Dokument Preprečimo mobing s čustrveno inteligentno komunikacijo (1) 3/2016 21-24
Bakovnik Nina Dokument Prednosti delavskega lastništva podjetij, kot jih razkrivajo raziskave 2/2016 15-17
Ksenija Marčič Dokument Sveti delavcev in uporaba slovenskega jezika 2/2016 21-22
Gostiša Mato Dokument Zakon o soupravljanju je "padel", z njim pa žal še marsikaj drugega 2/2016 2.4
Zirnstein Elizabeta Dokument Pravni vidiki trpinčenja (mobinga) na delovnih mestih 2/2016 18-20
Vuk Godina Vesna Dokument Kulturno antropološki argumenti za uvajanje ekonomske demokracije v Sloveniji 2/2016 5-10
Franca Valentina Dokument Položaj in vpliv delavskih predstavnikov v organih gospodarskih družb (2) 2/2016 11-13
Drofenik Štibelj Leja Dokument Gospodarska odpornost podjetij, ki so v lasti zaposlenih 2/2016 13-15
Strani:   1 2 ...9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...74 75   

Število člankov: 1500