Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 ...8 9 10 11 12 13 14 15 16 ...74 75   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Štromajer Jernej Dokument V ZDA razvijajo sindikalne zadruge 1/2017 11-13
Bajuk Jože Dokument Statusne spremembe družb in sveti delavcev - pravni vidik 1/2017 13-16
Lukič Goran Dokument Agencijsko delo: Beg iz delovne zakonodaja - kako ukrepati? 1/2017 17-21
Gostiša Mato Dokument Iluzija o možnem napredku sisema soupravljanja prek "vsiljenega" socialnega dialoga 6/2016 2-3
Podbevšek Gorazd Dokument Novosti v slovenskem kodeksu upravljanja javnih delniških družb 6/2016 20-22
Gostiša Mato Dokument "Poročila" svetov delavcev nadzornim svetom/upravnim odborom močno pridobivajo na pomenu 6/2016 23-26
Tič Vesel Marjeta Dokument Komuniciranje sprememb z zaposlenimi 6/2016 17-19
Maslo Bezer Milica Dokument Dejavniki učinkovitega sodelovanja delavskih predstavnikov pri zagotavljanju varnosti in zdravja zaposlenih 6/2016 8-11
Butina Vasja Dokument Vloga delavskih predstavništev pri spreminjanju organizacije 6/2016 11-16
Štromajer Jernej Dokument Ameriške predsedniške volitve in ekonomska demokracija 6/2016 16-17
Zirnstein Elizabeta Dokument Odškodninska odgovornost predstavnikov delavcev v organih družb 6/2016 4-7
Gostiša Mato Dokument Nujno potrebujemo tudi resno "nemarksistično" kritiko teorije kapitalizma 5/2016 2-3
Plut Dušan Dokument Koncept ekonomske demokracije pred sodobnimi družbenoe-okoljskimi izzivi 5/2016 3-6
Franca Valentina Dokument Digitalizacija vse bolj vstopa v delovanje evropskih svetov delavcev 5/2016 7-8
Bakovnik Nina Dokument Švedski model trga delovne sile in delavsko soodločanje 5/2016 8-11
Drofenik Štibelj Leja Dokument Dobre tuje prakse spodbujanja delavskih odkupov - primer Velike Britanije 5/2016 12-14
Gostiša Mato Dokument Proaktivno uresničevanje "nadzorne" funkcije svetov delavcev 5/2016 15-26
Gostiša Mato Dokument Delovnopravne zakonodaje očitno kmalu sploh ne bomo več potrebovali 4/2016 2-3
Franca Valentina Dokument Delavska participacija in aktualni izzivi trga dela 4/2016 3-5
Gostiša Mato Dokument Kako zares v temelju rekonstruirati sedanji kapitalizem 4/2016 6-11
Strani:   1 2 ...8 9 10 11 12 13 14 15 16 ...74 75   

Število člankov: 1500