Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 ...60 61 62 63 64 65 66 67 68 ...72 73   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Gostiša Mato Dokument Delavski direktor - profesionalec ali neprofesionalec? 1/1999
Gostiša Mato Dokument Kukavičje jajce v programu "evropeizacije" 1/1999
(Sociales Europa - prevod) Dokument Soupravljanje zaposlenih v španskih podjetjih 1/1999
Purič Iztok Dokument Finančna participacija v Republiki Irski 1/1999
Bakovnik Rajko Dokument Človeški obraz ekonomije 12/1998
Stanojevi? Miroslav Dokument "Podjetniški sindikalizem" in fleksibilnost menedžerskih politik 12/1998
Kanjuo-Mrčela Aleksandra Dokument Sodelovanje zaposlenih v skupinah (1) 12/1998
Sociales Europa, Europaische Kommision Dokument Sodelovanje zaposlenih v finskih podjetjih 12/1998
Gostiša Mato Dokument Ali ima delavski direktor res "imperativni mandat"? 12/1998
F. Peklar Leonardo Dokument Odgovornost članov nadzornih svetov in izzivi prihodnosti 12/1998
Gruban Brane Dokument Pr(a)va naloga menedžmenta je omogočiti zaposlenim da so uspešni... 12/1998
Čujovič Vojko Dokument Vloga delavskih predstavništev 12/1998
Kanjuo-Mrčela Aleksandra Dokument Kolektivne in individualne oblike participacije zaposlenih 11/1998
Svetlik Ivan Dokument Kakovost delovnega življenja skozi samostojnost in znanje 11/1998
Kejžar Ivan Dokument Industrijski odnosi in komuniciranje 11/1998
Sociales Europa, Europaische Kommision Dokument Soupravljanje zaposlenih v danskih podjetjih 11/1998
Šarman Zvonka Dokument Participacija zaposlenih v japonski ladjedelnici 11/1998
Gostiša Mato Dokument Vsebinska struktura programa sveta delavcev 11/1998
Šegš Ferdinand Dokument Možnost povezovanja delničarjev v družbi pooblaščenki 11/1998
Gruban Brane Dokument Rezerva je v ... ljudeh? 10/1998
Strani:   1 2 ...60 61 62 63 64 65 66 67 68 ...72 73   

Število člankov: 1448