Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 ...59 60 61 62 63 64 65 66 67 ...72 73   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Peršak Cvetka Dokument Pravica sveta delavcev do poslovnih informacij 3/1999
Gostiša Mato Dokument Predstavništvo delavcev v nadzornem svetu 3/1999
Purič Iztok Dokument Predlagani slovenski model "profit sharinga" skozi prizmo priporočil EU 3/1999
Bohinc Rado Dokument Sporazumi in pogodbe med delničarji o uresničevanju glasovalne pravice 3/1999
Gostiša Mato Dokument Brez soupravljanja bo večji del "človeškega kapitala" v naših podjetjih še naprej mrtev! 2/1999
Gostiša Mato Dokument Kaj je "človeški kapital podjetja" 2/1999
Možina Stane Dokument Zadovoljstvo zaposlenih in motivacija za poslovno odličnost 2/1999
Mesner Andolšek Dana Dokument Neposredna participacija - prezrta in zanemarjena 2/1999
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Sodelovanje zaposlenih v skupinah (3) - Participativne skupine 2/1999
Černigoj Mojca Dokument Prvi globalni standard za "družbeno odgovornost podjetij" 2/1999
Šarman Zvonka Dokument Sodelovanje kapitala in dela v korporaciji Toyota 2/1999
Miklič Gregor Dokument Kdo so lahko delavski predstavniki v nadzornih svetih 2/1999
Gostiša Mato Dokument Kam po končanem profesionalnem mandatu 2/1999
Peršak Cvetka Dokument Lastne delnice in udeležba zaposlenih pri dobičku 2/1999
NCEO Dokument Nasveti zaposlenih lastnikov 2/1999
Utroša Milan Dokument Evropske svete delavcev urediti s posebnim zakonom 1/1999
Černetič Metod Dokument Informiranje, odločanje, participacija in IK-tehnologija 1/1999
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Sodelovanje zaposlenih v skupinah (2) 1/1999
Bohinc Rado Dokument Delavski direktor 1/1999
Karner Lukač Metka Dokument Delavski direktor, pastorek ali mediator pri poslovni uspešnosti 1/1999
Strani:   1 2 ...59 60 61 62 63 64 65 66 67 ...72 73   

Število člankov: 1448