Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 ...59 60 61 62 63 64 65 66 67 ...71 72   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Kanjuo-Mrčela Aleksandra Dokument Sodelovanje zaposlenih v skupinah (1) 12/1998
Sociales Europa, Europaische Kommision Dokument Sodelovanje zaposlenih v finskih podjetjih 12/1998
Gostiša Mato Dokument Ali ima delavski direktor res "imperativni mandat"? 12/1998
F. Peklar Leonardo Dokument Odgovornost članov nadzornih svetov in izzivi prihodnosti 12/1998
Gruban Brane Dokument Pr(a)va naloga menedžmenta je omogočiti zaposlenim da so uspešni... 12/1998
Čujovič Vojko Dokument Vloga delavskih predstavništev 12/1998
Kanjuo-Mrčela Aleksandra Dokument Kolektivne in individualne oblike participacije zaposlenih 11/1998
Svetlik Ivan Dokument Kakovost delovnega življenja skozi samostojnost in znanje 11/1998
Kejžar Ivan Dokument Industrijski odnosi in komuniciranje 11/1998
Sociales Europa, Europaische Kommision Dokument Soupravljanje zaposlenih v danskih podjetjih 11/1998
Šarman Zvonka Dokument Participacija zaposlenih v japonski ladjedelnici 11/1998
Gostiša Mato Dokument Vsebinska struktura programa sveta delavcev 11/1998
Šegš Ferdinand Dokument Možnost povezovanja delničarjev v družbi pooblaščenki 11/1998
Gruban Brane Dokument Rezerva je v ... ljudeh? 10/1998
Lipičnik Bogdan Dokument Vedenjski vzorci in participativno vodenje (3) 10/1998
Šarman Zvonka Dokument Kako soupravljajo v japonski korporaciji "Nippon"? 10/1998
Sociales Europa, Europaische Kommision Dokument Soupravljanje zaposlenih v Luksemburgu 10/1998
Roksandič Metka Dokument O praksi svetov delavcev v državah kandidatkah za EU 10/1998
Kanjuo-Mrčela Aleksandra Dokument Participacija zaposlenih v General Motorsu 10/1998
Purič Iztok Dokument Nekaj značilnosti "profit sharinga" na Švedskem 10/1998
Strani:   1 2 ...59 60 61 62 63 64 65 66 67 ...71 72   

Število člankov: 1422