Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 ...10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...72 73   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Zadel Aleksander Dokument Vodenje, ki spodbuja delavsko sopuravljanje kot obliko participativnega menedžmenta 5/2014 13 - 16
Lednik Božidar Dokument Manifest EFES 2014 - Za razvoj lastništva zaposlenih so potrebne fiskalne spodbude 5/2014 11 - 12
Gostiša Mato Dokument Delavske zadruge kot alternativa razprodaji državnih podjetij 5/2014 2 - 3
Pahor Marko Dokument Zadružništvo v 21. stoletju 5/2014 4 - 5
Slapnik Tadej Dokument Delavsko zadružništvo in socialno podjetništvo - priložnosti in izzivi za svete delavcev 5/2014 6 - 8
Drofenik Štiberlj Leja Dokument Gripple Ltd. - primer podjetja v lasti zaposlenih z elementi zadružništva 5/2014 6 - 11
Gostiša Mato Dokument Socialna kapica - zakaj ne raje udeležba pri dobičku? 4/2014 2 - 3
Erman Jasna Dokument Delavska participacija leta 2030 4/2014 4 - 7
Leja Drofenik Štibelj Dokument Udeležba zaposlenih v lastništvu največjih evropskih podjetij med leti 2006 in 2013 4/2014 7 - 10
Zirnstein Elizabeta Dokument Osnove pravnega komuniciranja in notehnike za člane SD (3): Sklenitev participacijskega dogovora 4/2014 10 12
Podjed Klemen Dokument Proaktivni pristop k promociji zdravja n delovnem mestu 4/2014 13 - 19
Globočnik Nina Dokument Prenehanje pogodbe o zaposlitvi (1) 4/2014 19 - 23
Gruban Brane Dokument Kratko o epistemični motivaciji zaposlenih 3/2014 3 - 4
Gostiša Mato Dokument Kdaj bo čas za ekonomsko demokracijo, če ne zdaj? 3/2014 2 - 3
Gostiša Mato Dokument Mezdno delovno razmerje je v resnici "kvazitržno" in vse bolj kontraproduktivno 3/2014 5 - 11
Franca Valentina Dokument Delavska participacija v EU: kje smo in kam gremo 3/2014 11 - 12
Hojnik Janja Dokument Razvoj delavskega soupravljanja v Veliki Britaniji 3/2014 13 - 15
Drofenik Štibelj Leja Dokument Kriza v Modragovu 3/2014 15 - 16
Globočnik Nina Dokument Postopki odpuščanja delavcev - vloga in moč delavskih predstavništev 3/2014 17 - 21
Zirnstein Elizabeta Dokument Osnove pravnega komuniciranja in nomotehnike za člane SD (2) 3/2014 21 - 23
Strani:   1 2 ...10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...72 73   

Število člankov: 1448