Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani: ‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...74 75   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Elizabeta Zirnstein Dokument Zaustaviti nedopustne zlorabe opozoril pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi 1/2023 2-3
ZSDS Dokument Pobuda ZSDS za dopolnitev 85. člena Zakona o delovnih razmerjih 1/2023 3-6
Andreja Toš Zajšek Dokument Spremembe in dopolnitve ZDR-1 zaradi uskladitve z novimi direktivami 1/2023 7-9
Člani Sveta delavcev Telekom Slovenije Dokument Študijsko srečanje članov ZSDS v Telekomu Slovenije 1/2023 13-22
Danijela Brečko Dokument Stres in izgorevanje – podpora zaposlenim in vloga svetov delavcev 1/2023 23-25
Leja Drofenik Štibelj Dokument Eksponentna rast podjetij v lasti zaposlenih po uvedbi davčnih spodbud v Veliki Britaniji 1/2023 26-28
Mato Gostiša Dokument Če prodaš delo, prodaš človeka! 1/2023 29-30
Mato Gostiša Dokument Kaj pričakujemo od novega Ministrstva za solidarno prihodnost glede razvoja ekonomske demokracije 6/2022 2-4
Rado Bohinc Dokument Ekonomska demokracija in korporativna drubena odgovornost 6/2022 4-9
Valentina Franca Dokument Pomen direktive o minimalni plači za delavske predstavnike 6/2022 9-11
Jernej Štromajer Dokument Kako danes na Zahodu spodbujajo zadružništvo in delavsko lastništvo 6/2022 12
Tej Gonza Dokument Evropska komisija, socialna ekonomija in lastništvo zaposlenih 6/2022 13-15
Cvetka Peršak Dokument Problematična davčna obravnava odhodkov za promocijo zdravja na delovnem mestu 6/2022 15-17
Elizabeta Zirnstein Dokument Delo na domu – obstoječa pravna ureditev, prihajajoče spremembe in sveti delavcev (I. del) 6/2022 18-20
ZSDS Dokument Programske smernice Združenja svetov delavcev Slovenije za leto 2023 6/2022 21-22
Vladimir Šega Dokument Z ministrom za delo smo se pogovarjali o perspektivah razvoja ekonomske demokracije v Sloveniji 5/2022 2-7
Živko Bergant Dokument Temeljna načela družbene odgovornosti kot pogoj ekonomske demokracije 5/2022 8-9
Mato Gostiša Dokument »Za sodobno ekonomsko demokracijo namesto mezdnega kapitalizma!« 5/2022 10-19
Alojzij Boc Dokument Smernice in priporočila za delovanje svetov delavcev in ZSDS na področju varnosti in zdravja pri delu 5/2022 19-24
Mitja Gostiša Dokument Predlog za ureditev pristojnosti svetov delavcev na področju VZD v participacijskih dogovorih 5/2022 25-26
Strani: ‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...74 75   

Število člankov: 1500

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70