Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani:   1 2 ...56 57 58 59 60 61 62 63 64 ...72 73   
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Peršak Cvetka Dokument Finančno analiziranje 11/1999
Purič Iztok Dokument Posebnosti finančne participacije v Zvezni republiki Nemčiji 11/1999
Lednik Božidar Dokument Lastništvo zaposlenih in poslovna uspešnost 11/1999
Bohinc Rado Dokument Družba pooblaščenka 11/1999
Šarman Zvonka Dokument Reforma nadzornega sveta brez socialnega dialoga? 10/1999
Zupan Nada Dokument Najboljšprakse ravnanja s človeškimi viri krepijo vlogo zaposlenih v podjetju 10/1999
Gostiša Mato Dokument Zgodovinski razvoj teorije participativnega menedžmenta (3) - Podjetje poslovnih ljudi 10/1999
Sociales Europa Dokument Zastopanje zaposlenih v italijanskih podjetjih (2) 10/1999
Oman Romana Dokument ILO standardi in ženske delavske pravice 10/1999
Srna Milan Dokument Svet delavcev in novi zakon o varnosti in zdravju pri delu 10/1999
Kavčič Bogdan Dokument Program dela SD - Tehnike zbiranja in analize predlogov: Intervju (2) 10/1999
Peršak Cvetka Dokument Izkaz uspeha 10/1999
Mišič Brane Dokument Finančna participacija delavcev v državah v tranziciji 10/1999
Gostiša Mato Dokument To je pa že višek sprenevedanja! 9/1999
Bratina Borut Dokument Pravni položaj delavskih predstavnikov v nadzornih svetih 9/1999
Gostiša Mato Dokument Sodobne organizacijske teorije o participativnem menedžmentu 9/1999
Bohinc Rado Dokument Sodelovanje zaposlenih pri upravljanju po predlagani 5. direktivi EU 9/1999
Sociales Europa Dokument Zastopanje zaposlenih v italijanskih podjetjih (2) 9/1999
Kavčič Bogdan Dokument Priprava programa SD - Tehnike zbiranja in analize predlogov: Intervju (1) 9/1999
Peršak Cvetka Dokument Tveganje 9/1999
Strani:   1 2 ...56 57 58 59 60 61 62 63 64 ...72 73   

Število člankov: 1448