Študijski center za industrijsko demokracijo

Center za participativni menedžment in izobraževanje d.o.o.

Center za participativni menedžment je specializirana organizacija, ki se ukvarja z izobraževanjem, svetovanjem, raziskavami in založništvom na področju uvajanja najsodobnejših upravljalskih konceptov ter na področju razvoja kakovosti, participativnega menedžmenta in delavske participacije. S svojo poslovno dejavnostjo je center tako po vsebinski sorodnosti kot po strokovnem interesu maksimalno vključen v programsko shemo Združenja svetov delavcev Slovenije v okviru Študijskega centra za industrijsko demokracijo ŠCID, s katerim ima podpisano tudi posebno pogodbo o medsebojnem poslovnem sodelovanju.

mag. Rajko Bakovnik

Center vodi mag. Rajko Bakovnik, ki je svoje delovne in strokovne izkušnje pridobival v treh slovenskih podjetjih, v katerih je opravljal različna strokovna in vodstvena dela. V slednjem je tudi organiziral in vodil svet delavcev ter hkrati zastopal interese zaposlenih v nadzornem svetu. Še vedno je zunanji predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu enega večjih slovenskih podjetij. V letih 1999 in 2000 je vodil obsežno empirično raziskavo o vplivu delavske participacije na poslovno uspešnost. Občasno tudi objavlja strokovne članke v reviji Industrijska demokracija, v Združenju svetov delavcev Slovenije pa opravlja funkcijo namestnika sekretarja združenja.

CPM izobraževanje d.o.o.
Visoko 50, 4212 Visoko
Tel.: (04) 253 60 20, Faks: (04) 253 60 22
GSM: (041) 398 258
E-mail: [email protected]

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70